МБАЛ „Югозападна болница” ООД за 2021г. с печалба 179 126,44 лв.

Д-р Тонев, вляво.

Реализираната печалба от МБАЛ „Югозападна болница” ООД за 2021г. в размер на 179 126,44 [сто седемдесет и девет хиляди сто двадесет и шест лева и четиридесет и четири стотинки/ да остане неразпределена печалба, реши общото събрание. Печалба от МЦ „Свети Врач- Сандански” ЕООД за 2021г. в размер на 4 565,53 лв. /четири хиляди пететотин шестдесет п пет лева и петдесег и три стотинки; да остане неразпределена печалба. Назначен бе независим регистриран одитор за извършване на независим одит на годишния финансов отчет /ГФО/ на МБАЛ „Югозапщцна болница” ООД и Медицински центьр „Св. Врач- Сандански” ЕООД за 2022г. и заверка на същия.” Открита бе и процедура за избор па управител на МБАЛ „Югозашадна билница“ ООД.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here