1 040 934 лв. са платили от „Бороспорт” за ползването на държавни земи в Боровец. Това става ясно от изявление на министъра на земеделието Иван Иванов в парламента в отговор на въпрос на депутата от Самоков Васил Зашкев. Иванов уточни, че дружеството има 8 сключени договора от 2009 г. с Държавната агенция по горите за срок от 30 години. Те са за учредено право на ползване. Министърът уточни, че първият договор касае земи с обща площ 92,503 дка, необходими за извършване на дейности, свързани с дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт, туризъм, за които не се изисква застрояване. Става въпрос за ски писти „Маркуджик 2“, за което дружеството е заплатило цена за учредяване право на ползване, възлизаща на 89 100 лв. и режийни разноски в размер на 1782 лв. Вторият договор е за ски писка „Ротата”, площта е 31,807 дка, а платената сума 141 503 лв. и режийни разноски в размер на 2830 лв. 52 627 лв. са платени за писта „Рила” с площ 11,867 дка, 20 467 лв. за пистата „Фонфон“ от 19,735 дка. Също така 248 986 лв. за 59,437 дка за ски пистата „Ситняково“, 94 880 лв. за 98,423 дка представляващи ски пистата „Маркуджик 1“. Договорът с най- висока стойност е този за ски пистата „Мартинови бараки“, който възлиза на 352 756 лв. за 79,580 дка. И последният договор е за ски пистата „Харамия“ от 42,132 дка за 40 615 лв. Министърът уточни, че „Бороспорт” няма никакви задължения, няма и входирани сигнали или оплаквания във връзка с подписаните договори.


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here