Парите от таксите отиват за приюта за безстопанствени кучета в Дупница

10 лв. такса „куче” дължат стопаните от Дупница на общината. От местната администрация напомнят, че четириногите следва да бъдат регистрирани и да се плати ежегодната такса за тях. От пресцентъра информират, че съгласно чл. 21 и чл. 22 от Наредбата за регистрацията и условията за отглеждане на кучета-компаньони на територията на община Дупница всички собственици на домашни животни – кучета трябва да ги регистрират в общинска администрация, като заплатят такса “регистрация на куче”. Предоставят се следните документи: Заявление до кмета на общината /по образец като задължително се посочва и тел. номер/, к опие от ветеринарен паспорт на кучето, декларация по чл. 117 от ЗВМД. Освободени от такса са само животните на инвалиди, като се представя експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК,  кастрирани кучета, за което се предоставя копие от паспорта на кучето за извършена кастрация и ловните животни, като за тях се показва талон от БЛРС. След извършване на регистрацията собственикът получава разрешително за отглеждане на домашния любимец. Таксата за отглеждане на куче-компаньон се заплаща ежегодно, съгласно Наредбата за определяне на местните данъци и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница в размер на 10 лвСъбраните средства се разходват единствено и само за издръжка на „Общинския приют за безстопансвени кучета“, гр. Дупница. Срокът за регистрация е 31.08.2022. След тази дата ще бъдат извършвани проверки на място, вследствие на които  при установяване на домашно куче без регистрация по чл. 22, ще бъдат съставяни актове за административно нарушение на собствениците на стойност от 50 до 100 лева за физически лица и от 100 до 250 лева за юридически лица.


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here