За 97 хил. лв. изградиха спортна площадка за минифутбол в двора на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, в село Сатовча

Община Сатовча успешно приключи реализирането на проект „Изграждане на спортна инфраструктура в с. Сатовча, общ. Сатовча“ Програма за развитие на селските райони.

 
С реализацията на проекта за 97 148 лв. се изгради
спортна площадка за минифутбол в
двора на
СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, в село Сатовча. Терена отреден за разполагане
на спортната площадка
беше неизползваема асфалтова площадка в двора на
училището
. С проекта се предвиди изграждане на оградено игрище с изкуствена
настилка, с възмож
ност за ползване за минифутбол и със скамейки за зрители и
играчи.

Футболното игрище с изкуствено покритие е с размери на игралното поле
20х40м. и размери на тревното покритие 22х42м.
Трибуните са със стоманена
конструкция, върху която се разполагат пласмасови пейки за зрители
с 54 места, 3
реда
. Спортната площадка е оградена със стоманени стълбове 60/40/4 L=5600mm и
прозирна поцинкована мрежа.
Има две врати за достъп, включително за евакуация,
като вратите се отварят по посока на евакуацията.
Обекта има площен характер със
заградена площ от
1004.92 кв.м.


За изпълнението на проекта, съгласно изискванията на закона, кметът на общината
др Арбен Мименов проведе процедура по възлагане на обществена поръчка за избор
на фирма изпълнител, сключи договор и въведе готовия обект в експлоатация по
надлежния ред.

С реализирането на проекта ще се задоволят потребностите от спортна активност
на цялото население на общината, каквато цел имаше и самия проект. От спортната
площадка ще се възползват не само учениците от СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с.
Сатовча, а и от останалите граждани на общината.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here