Господ е най-силно загрижен за нашия вътрешен живот, защото
именно там ние се наслаждаваме на Неговото присъствие. Исус
казва: „Защото, ето, Божието царство е във вас (в сърцата ви) и сред
вас (обградило ви е)” (Лука 17:21).

Царството, в което копнее да царува, е нашият вътрешен човек – умът ни, волята
ни, емоциите ни, желанията и мислите ни. Словото ясно говори, че „Божието царство не е въпрос на това да има човек ядене и пиене, но е праведност (онова състояние, което прави човека желан и приятен на Бога), сърдечен мир и радост в Святия Дух. Който служи на Христос по такъв начин е приятен и угоден на Бога и е одобрен от
хората”(Римл. 14:17-18).
С други думи, ако Бог царува вътре в нас, ние ще се радваме на праведност, мир и радост в Святия Дух. Ще бъдем угодни на Бога и одобрени от хората. Исус казва, че ние не бива да се тревожим за външни неща като храната и дрехите, но че трябва първо да търсим (да се целим към и да жадуваме за) Неговото царство и Неговата
Трофеите на благодатта  правда (Неговия начин, по който да вършим и бъдем прави) и едва тогава всичко останало ще ни се прибави (Матей 6:33).
Преди всичко друго ние трябва да търсим Неговото царство, което е вътре в нас, а след това Той ще се погрижи за всичките ни външни безпокойства. Когато приемем Исус като наш Господ, Той управлява вътрешния ни живот и носи със Себе си праведност, мир и радост. Без значение какви трудности или изпитания преживяваме
в своя живот, ако вътрешно сме цели и завършени, ние не само ще
се справим, но и ще се наслаждаваме на живота си. Вътрешният ни живот с Бога е много по-важен от външния ни живот. Следователно емоционалното изцеление, което аз наричам още вътрешно изцеление, е тема, която трябва да бъде дискутирана
по един духовен и балансиран начин, който да доведе до добри резултати. Апостол Павел казва, че ние можем да бъдем „уверени, че Този, Който възкреси Господ Исус Христос, ще възкреси и нас заедно с Исус и ще ни доведе… в Неговото присъствие” (ІІ Коринтяни 4:14). В стихове 16-18 той продължава:
„Затова ние не се обезсърчаваме (не сме напълно бездушни, уморени, изтощени от страх); но ако и да тлее и залинява (прогресивно) външният наш човек,
пак вътрешният всеки ден (прогресивно)се подновява. Защото нашата привременна лека скръб (това леко страдание от отминалия час) произвежда все повече и повече ни подготвя за една вечна тежина на слава за нас (неизмерима, надминаваща всичко, с което може да се сравни, огромна и превъзходна слава и блаженство, което няма край). И като мислим и гледаме не на видимите, но на невидимите;
защото видимите са временни (кратки и мимолетни), а невидимите – вечни и безсмъртни.” Всички ние сме изложени на такива „мимолетни скърби”, както
се изразява Павел, а много от нас сме преживели и емоционални
болки, които за времето си са изглеждали непоносими. Но Исус
дойде, за да „провъзгласи освобождение на пленниците и възстановяване зрението на слепите, да пусне на свобода онези, които са угнетени (потъпкани, тормозени, смазани и съкрушени от гибел)”
(Лука 4:18-19).

Насърчавам ви също да помните винаги Божието обещание,
което намираме в Евреи 13:5-6:
„Защото сам Бог е рекъл: ‘Никак няма да те оставя, по
никакъв начин няма да те проваля, няма да се откажа от
теб, нито ще те оставя без подкрепата Си. Аз няма, няма,
в никакъв случай няма да те оставя безпомощен, нито ще
те изоставя или разочаровам (няма да те пусна от ръцете Си). Никак (в никакъв случай) няма да те забравя’.
Затова сме спокойни, насърчени и с увереност и дръзновено
казваме: ‘Господ ми е помощник; няма да се убоя (няма да бъда
тревожен, няма да се страхувам, да се плаша или ужасявам);
Какво ще ми стори човек?’”

Очаквайте продължение!


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here