Председателят на Общинския съвет в Благоевград информира, че след проведена среща с днес в кабинета му с родителите, е станало ясно, че  им се предлага да запишат децата си във филиалите по селата, но те категорично отказват, предвид на това, че от отговарят на критериите, от друга – извозването на децата до тези детски градини ще коства сериозен финансов ресурс на родителите. Тасков допълни, че в детската ясла е абсолютно невъзможно да се приемат деца за детска градина, но благодарение на бързата реакция на директорката, г-жа Мария Котева, на 5 СУ „Георги Измирлиев“, с която се срещна веднага след срещата с родителите, и стана ясно, че евентуално може да бъде направен прием на една група от есента, но е свързано с разходи и трябва да се действа незабавно. От думите ѝ е станало ясно, че в помещението, в което е настанена предучилищната група има проблем с отводняването и има опасност и това помещение да не може да се използва.

„Смятам, че община Благоевград трябва да предприеме адекватни  и незабавни мерки за разрешаване на проблема с настаняването на децата в детските градини“, категоричен е председателят на Общински съвет Благоевград.

По този повод той ще изпрати писмо до кмета на Общината, в което ще предложа се да инвестира в помещения в 5 СУ.

„Разбира се, това е свързано с разходи и трябва да се действа много бързо, тоест през месеците юли и август да се извършат ремонтните дейности.“, каза още Радослав Тасков.

37  точки са включени в дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет Благоевград, насрочено за петък – 24 юни 2022г.  от 09:30 часа в зала „22-ри Септември“ на Община Благоевград.

Днес председателят на местния парламент, Радослав Тасков, даде традиционната си пресконференция, на която представи, пред представителите на медиите и обществеността, какво предвижда предварителния дневен ред.

Той съобщи, че в деловодството на Общински съвет са постъпило едно  предложение за извънредна точка за петъчното заседание. Това е: Предложение във връзка с изтичането на срока на договора за възлагане на управлението на  еднолично дружество с ограничена отговорност „Биострой“ ЕООД Благоевград с инж. Васил Бачев, като се предлага на Общински съвет да вземе решение за удължаване срока до избор на нов управител, след провеждане на конкурс по реда от Наредбата  за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Благоевград.

На редовното заседание на местния парламент по първа точка от дневния ред общинските съветници ще дискутират  Предложение № 60-00-204/13.06.2022 г., относно присъждане на звание „Почетен Гражданин“ на Благоевград на Кирил Войнов Михайлов и Спас Лазаров Бащенски.

То ще бъде докладвано от общинския съветник Ивайло Златанов – председател на Комисия по образование, култура и вероизповедания.

На днешната пресконференция, председателят на Общински съвет Радослав Тасков, информира, че, както всяка година, така и тази, се налага общинските съветници да приемат предложение за относно сформиране на първа възрастова група и завишаване броя на децата във втора, трета и четвърта възрастова група в общинските детски градини на територията на Община Благоевград за учебната 2022/2023 г., с по-голям брой деца от определения максимален брой в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

„Нормативът е 25 деца в група, но тази година децата са в повече, като абсолютно във всяка детска градина на територията на Общината има неприети деца, като се оказва, че отговарят на териториалния принцип.

От справката, която ми е предоставена става ясно, че свободни места има единствено в Детска градина № 2 в кв. Еленово и във филиалите на детските градини по селата Рилци, Зелен Дол, Покровник и други“, съобщи г-н Тасков.Заседанието на местния парламент ще продължи с разглеждане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Община Благоевград през 2022 г. , като сумата която е предвидена възлиза на 30 хил.лв. Председателят на местния парламент коментира още, че очаква да възникнат дебати и по точката, която касае Предложение № 60-00-185/03.06.2022 г., относно определяне на минимални и максимални цена на километър пробег за извършване на таксиметрови превози на територията на Община Благоевград.

„Управителят на една от таксиметровите фирми иска увеличение с 20 ст. , но от друга страна две фирми не желаят да променят цените, а предложението на кмета е между двете.

Комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране към Общински съвет, на свое заседание излезе със становище за завишаване на максималната цена с 10ст. на км. пробег.

Местният парламент трябва да намери баланс от една страна хората, които се занимават с тази дейност да са доволни, а от друга да гледаме и интересите на клиента, но и да не пада качеството на услугата“, уточни председателят Радослав Тасков.

Той е категоричен, че Общински съвет не трябва да се превръща в регулатор, но такъв е законът- трябва да се одобряват ежегодно тези цени.

Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисиите към местния парламент.

Дневният ред беше одобрен на заседание на Председателския съвет към Общински съвет Благоевград.

Редовното заседание на Общински съвет Благоевград ще се проведе на 24 юни 2022 година /петък/ от 09:30 ч. в зала „22-ри Септември” на Община Благоевград.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here