Николай Георгиев

Всички кметове трябва да целуват ръка на бившият вътрешен министър Владимир Горанов, а най- вече на малките общини, които изобщо не трябва да съществуват, поради демографската криза и липсата на проекти и работа, но кметовете и раздутата администрация са с министерски заплати. Такъв е случайт с кмета на Кресна Николай Георгиев, чиито портфейл е дебел колкото на министър председателят Кирил Петков. Общинските съветници на Крсена гласуваха послушно и безропотно размера на основните месечни работни заплати на кмет на община Николай Георгиев и на кметове на кметства в община Кресна, считано от 01.04.2022 г. Размер на основната месечна заплата на кмет на община Кресна е 3 380 лв. Кмет на кметство с.Долна Градешница 1 210 лв., на кметство с.Сливница -1 210 лв., на с.Горн а Брезница -1 210 лв. Съветниците дадоха съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер да се определят от кмета на общината съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организация на работната заплата в община Кресна.

„Как е възможно кмет на най- малка община да получава хиляди левове на месец, каква работа е свърши, какво е направил за да взема таван, каква работа е свършил, кои са хората от общината, които получават пари за извънреден труд без да се трудят и през работно време, как така еднолично кметът ще подписва, нека да посочи имената на служителите, които полагат извънреден труд и какъв, колко са включени по проекти“, пишат на редакционните ни линии жители на Кресна. Правителството през 2019 година позволи всички кметове да получават министерски заплати от 4600 лв. В момента такава възможност има само за столичния градоначалник, а за останалите определените тавани са по-ниски и зависят от броя на населението в общината.

Премахва се и възможността секретари и директори на дирекции да взимат повече от началника. Вдигат се и с 10% заплатите на всички чиновници, така, както обеща бившият финансовият министър Владислав Горанов. По предварителни разчети това ще струва над 1 млз. лв. на бюджета за 433 хил. държавни служители, сред които са и учителите.


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!



Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here