Изключителен интерес към кариерен форум в Перник, присъстваха и украински граждани

Голям интерес предизвика първият за тази година „Кариерен форум“, организиран съвместно от Областна администрация – Перник и дирекция „Бюро по труда“ – Перник, който се провежда под патронажа на областния управител Кирил Стоев.
В събитието взеха участие 7 от големите местни и регионални фирми, както и такива, които предлагат работа в София. Още преди обявения начален час се събраха десетки граждани, които заявиха желание да се срещнат с работодателите, предлагащи свободни работни позиции.

„Форумът е резултат от доброто взаимодействие и сътрудничество между Областна администрация – Перник и Дирекция „Бюро по труда“ – Перник. Радостен съм да открия събитието и да отбележа, че през април регистрираната от Агенция по заетостта по заетостта безработицата в България бележи рекордно ниско ниво от 4,6 %, което само по себе си доказва активната работа в тази посока“, заяви областния управител Кирил Стоев.
Успех на форума пожела и директорът на „Бюро по труда“ – Перник – Росен Симеонов, който не пропусна да представи на вниманието на работодателите проект „Солидарност“, целящ да окаже навременна подкрепа за бърза интеграция на пазара на труда за разселени лица от Украйна. С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане на: Средства за възнаграждения на база минималната работна заплата, установена за страна и дължимите осигуровки за сметка на работодателите за период до 3 месеца, за наетите от него лица; Средства за възнаграждения на ментори, които ще подпомагат назначените лица за период до 3 месеца. Месечното възнаграждение е в размер на ½ от минималната работна заплата, установена за страната; Средства за интеграционна добавка за настаняване включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет на наетите лица за период до 3 месеца в размер на 356,00 лв. на месец за едно лице; Средства за стимули, покриващи разходите за всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за останалите на работа лица, изчислени върху установената за страната минимална работна заплата за период, пропорционален на продължителността на субсидираната заетост.
На кариерния форум присъстваха и украински граждани, настанени на територията на област Перник, които имат намерение да се установят трайно и да се включат в пазара на труда у нас. От началото на месец юни те могат да се регистрират в „Бюро по труда“ по адрес на пребиваване в България, чрез регистрационна карта за предоставена временна закрила.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here