Окръжен съд Кюстендил потвърди резследване на 4ВЛАСТ: Кметът на Радомир Пламен Алексиев е корумпиран, недоросъвестен и с липса на морал! Има злоупотреба с еврофондове и кражба!

Зам.- кметът Любка Димитрова и кметът Пламен Алексиев.

„Разгласените позорни обстоятелства от екип на https://4vlast-bg.com/– че тъжителят, кметът на община Радомир Пламен Алексиев, е корумпиран, недобросъвестен и с липса на морал – освен че са конкретни, са и истински. Истински са и фактите, сочещи за извършени 5 престъпления- корупция, злоупотреба с европейски фондове и кражба от кмета на община Радомир Пламен Алексиев.” Това пишат съдите Йоланда Цекова, Надя Георгиева, Мария Ст. Танева при участието на секретаря Виолета Н. Здравкова от Окръжен съд Кюстендил по дело за клевета, което Алексиев води срещу радомиреца Петър Николов.

Съдия Надя Георгиева

Кметът жали пред Окръжния съд оправдателна присъда по дело, водено в Дупница срещу наш източник, но напразно, загуби битката безславно. Поводът е изявление на Николов до бившия премиер Бойко Борисов и https://4vlast-bg.com/, което екипът ни публикува. В него радомирецът изнася фрапиращи факти за отклоняване на средства в община Радомир. Кметът Алексиев завежда дело за клевета, ангажира и адвокат с хонорар от 1500 лв. Петър Николов пък е инвалид с 98% загуба на слух, не работи, майка му е пенсионерка с минималната пенсия. С неговата защита се ангажира адвокат Благойка Божкова, която на две инстанции в двуинстанционно производство доказва, че подопечният й е невинен, че написаното е истинско, решава състав на Районен съд-Дупница, а вече и на Окръжен съд-Кюстендил. Решението на Окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдия Йоланда Цекова

„Установи се, че пътят Радомир-хижа “Орлите” и пътят Родомир  – с. Друган на стойност 39 835 лв. в действителност не са ремонтирани, но посочените парични средства са усвоени и отчетени като извършен ремонт. А че има извършено престъпление от тъжителя по чл.254 а НК относно тези ремонти, е установено от приложените решения за престъпления корупция, злоупотреба с европейски фондове и кражба. Истински са и фактите относно закупеното спортно съоръжение балон за неоправдано високата цена от 195 214, 80 лв., което не е годно да служи по предназначение и затова е издадено предписаните, а впоследствие и наказателно постановление срещу кмет на общината за премахването му, което той не е изпълнил и с това е извършил нарушение по чл. 221 ал.4 ЗУТ.

Мария Танева

Последният факт на извършване на нарушението е изрично посочен в решението на РС – Радомир, а постановлението е отменено на формално основание. Отразеното в твърденията на Петър Николов  за злоупотреба с европейски средства от тъжителя като кмет също се оказва, че е истина. И този факт е установен от група общински съветници от ОбС – Радомир, които са написали сигнала до ДФ“Земеделие“ и до Специализираната прокуратура на 10.04. 2018 г., т.е. преди още Петър Николов да публикува сигнала си до министър-председателя. След извършена проверка от ДФ“Земеделие“ по проверка на подадения сигнал е изготвена Докладна записка от директора на дирекция“ПИ“ към ДФ“Земеделие“/ на л.137-141 от делото на ДнРС/, в която е посочено като краен извод, че идеята за тази инвестиция е опорочена с мнение на независим лицензиран лесовъд , посетил мястото и е прието, че са налице явни данни за възможен опит за измама с европейски средства по посочения договор по мярка 223,т.е че има злоупотреба , за което е сезирана и Специализираната прокуратура от ДФ“Земеделие“. Истински е и факта на описаното в статията твърдение на Петър Николов и необяснимо за съда и за обикновената житейска логика проваляне на водния цикъл от тъжителя Алексиев като кмет на община Радомир, който след избирането му през 2011 г. за кмет вместо да продължи действията по реализиране на спечеления от неговия предшественик проект за изграждане на водопровод, канализация и пречиствателна станция, започва всички процедури отначало, което предизвиква забавяне в реализацията на проекта, обвързан със срок, и през м.март 2016 г. проектът за 80 млн. е прекратен, при усвоени едва 2 млн. лв. В резултат на това гр.Радомир продължава да е на воден режим, с неподменено водоснабдяване и канализация и без пречиствателна станция, както и с огромни загуби на питейна вода. Законосъобразно предвид така установеното е приетото и от районния съд в Дупница, че така разгласените горепосочени обстоятелства за тъжителя от подсъдимия не са позорящи и не представляват приписване на престъпление, тъй като всички изнесени факти се доказа по несъмнен начин, че са истински.”, пише съдия Йоланда Цекова.
„Според формулировката на чл.147 НК престъплението “клевета“ по основния си състав може да се извърши в две форми – чрез разгласяване на позорно обстоятелство или чрез приписване на престъпление. В настоящия случай се поддържа разгласяване на позорни обстоятелства – че тъжителят е корумпиран, недобросъвестен, с липса на морал… Подсъдимият, като е разпространил въпросното писмо, не е целял да оклевети подсъдимия и да му припише престъпление. Той е съзнавал, че изложеното в писмото отговаря на истината и като е описал добросъвестно процесните факти в писмото си, той е действал като загрижен за града си и околностите му гражданин.”, отсича съдията. Брилянтното решение на съдиите Йоланда Цекова, Надя Сп. Георгиева Мария Танева при участието на секретаря Виолета Н. Здравкова може да видите Решение за Пламен Алексиев

Алексов и Димитрова утре са на подсъдимата скамейка пред и Спец Съда, ОБЯСНЯВАТ КАК 49 835 ЛВ. ЗА РЕМОНТ НА ПЪТЯ РАДОМИР Х. „ОРЛИТЕ” И РАДОМИР – ДРУГАН ПОТЪНАХА В ДУПКИ ЗА 1600 ЛВ. НА УЛИЧКИ В РАДОМИР. Въпросът на който 4ВЛАСТ търси отговор е, Може ли човек, който с влязло в сила решение на Окръжен съд Кюстендил и е обвинен в извършени престъпления – корупция, кражба и злоупотреба с европейски фондове, да е кмет на ГЕРБ на община Радомир? Съдът е категоричен, че кметът Пламен Алексиев е/ цитат/: корумпиран, недобросъвестен и с липса на морал, тези твърдения, освен че са конкретни, са и истински, Истински са и фактите, сочещи на извършени престъпления- корупция, злоупотреба с еврофондове и кражба.“

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Перник, Анита Джамалова привлече като обвиняеми кмета на Радомир Пламен Алексиев и заместничката му Любка Димитрова. Обвинението е за финансови нарушения в особено големи размери. Постановлението е от 23.01.2018 година и касае документни и финансови машинации. Делото вече е в Спец съда и утре двамата са на подсъдимата скамейка в столицата. Кметът Пламен Алексиев отказва коментар по темата.

Пламен Алексиев е обвинен, че е отклонил 49 835 лв., предназначени за ремонт на пътя Радомир – хижа „Орлите” с дължина 5,3 км и Радомир – Друган от 2,9 км. Двете трасета са били осеяни с дупки, но парите са заминали за ремонт на улици в града. Ремонтът на тези две улици обаче погълнал едва 1600 лв.

Зам.-кметът Любка Димитрова е обвинена, че е съставила документ с невярно съдържание, в който е написано, че трасетата Радомир – хижа „Орлите” и Радомир – Друган са отремонтирани, което фактически не е вярно.

Кметът така е създал недоверие от страна на гражданите към държавата и дейността на финансовите органи, пише в документите на прокуратурата.

Междувременно жители на Радомир са поискали двамата да бъдат отстранени от длъжност, докато съдът не се произнесе.

Алексиев ще трябва да обясни факта, че на 10.12.2015 година в Радомир в качеството си на длъжностно лице в нарушение на бюджетен закон – чл.51, ал.1, чл.52, чл.55, ал.1 и чл.94, ал.4 от Закона за публичните финанси, се е разпоредил с бюджетни средства с целево предназначение в размер на 39 835.11 лева. Парите представляват целева субсидия за капиталови разходи, предназначена за изграждане на основен ремонт на общински пътища. Помощта е предоставена на основание чл.50 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2015 година и отпусната на община Радомир по реда на чл.53, ал.6 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2015 година. Те обаче не отиват по предназначението, а за ремонт на общински улици в Радомир, намиращи се в жк “Арката“ и ул. “Голобръдска“ и за ремонт на път РЕR 1131 с. Друган – с. Старо село вместо за ремонт на път РЕR 3137 гр. Радомир – хижа “Орлите“ с дължина на участъка 5,3 км и ремонт на път РЕR 3138/І-1/ от пътя ІІІ-627 гр. Радомир – с. Друган (подстанция „Червена могила”) с дължина на участъка 2,9 км, предвидени в поименния списък на капиталовите разходи (приложение №7 към решение №6 от 13.02.2015 година на Общинския съвет – Радомир).

„От деянието са настъпили вредни последици за държавата, изразяващи е в неремонтиране на път РЕR 3137 Радомир – хижа “Орлите“ и на път РЕR 3138/І-1/ от пътя ІІІ-627 гр. Радомир – с. Друган (подстанция „Червена могила”), както в създаването у гражданите недоверие към държавата и функциите на финансовите й системи – престъпление по чл.254а, ал.2 вр. ал.1 от НК”, пише в прокурорското постановление, издадено на 23 януари.

Като обвиняем е привлечена и Любка Димитрова за това, че на 22.10.2015 г. в Радомир, в качеството си на длъжностно лице, изпълняващо длъжността кмет на община Радомир, оправомощена със Заповед № 663/2015 г. на кмета на община Радомир П. Алексиев, в кръга на службата си е съставила официален документ – Протокол №4 от 22.10.2015 година за установяване извършването и заплащането на натурални видове СМР, в който е удостоверила неверни обстоятелства за извършване на СМР за ремонт на път РЕR 3138 от път ІІІ-627 гр. Радомир – с. Друган (подстанция „Червена могила”), на стойност 20 900 лева вместо реално извършени СМР на същия път за сумата от 1064.89 лева с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства – чл.311, ал.1 от НК.

Нашият вестник многократно е давал гласност на опасенията на радомирци, че фирми, близки на съпруга на Любка Димитрова – Симеон, известен с прякора Барона, шарят по обектите в общината.

Според хората Барона е подизпълнител на почти всичко, което се строи или руши в Радомир, включително и на разрушените казарми.

Симеон Димитров седи от лявата страна на кмета, а пък съпругата му Любка – от дясната страна на Алексиев. Радомирци питат морално ли е цели семейства да работят в общината, все едно тя е частна фирма на кмета.

По този въпрос обаче Любка Димитрова е категорична: „Да, морално е, защото аз съм назначена от Пламен Алексиев, а съпругът ми е избран от радомирци”. Едно е ясно – семейство Димитрови са любимците на кмета Пламен Алексиев.

През 2016 г. радомирци алармираха: „В община Радомир върви поръчка, която вероятно ще бъде спечелена от фирма, близка до властта. Общината сякаш иска да преразпределя всички пари като за последно. Приятелствата между бизнесмените в общината явно се пренесоха във властта, което хвърля сянка на съмнение относно честността и коректността на спечелените поръчки, а Радомир се превръща в нарицателно за схемата „Батко и братко”, казаха тогава радомирци. Те попитаха: „Коя е фирмата и с чие разрешение тя от 2-3 дни започна ремонтни дейности по улиците. В сряда машините бяха на улица „Батенберг”, но те са пръснати из целия град. Интересуваме се, защото сумата за рехабилитация надхвърля половин милион, а обществената поръчка е все още на етап подаване на документи, а ето че вече някой работи усилено в града”, писа ни преди две години радомирец, пожелал името му да не бъде споменавано.

На нито една от машините нямаше обозначено името на фирмата.

Потърсен за коментар, кметът Алексиев отказа да даде информация по случая.

Тогава радомирци заявиха, че са абсолютно сигурни коя е фирмата, която започна ремонтите, още преди да бъде обявен победителят в обществената поръчка.

Алексиев и Димитрова бяха потърсени за коментар, но отказаха да отговарят на въпросите ни. Те запазват правото си на отговор.

Кметът на Радомир Пл. Алексиев опита да хариза ръждясалия „Балон“ на ФК „Струмска слава“, съветниците Емил Крумов, Нели Василева, Владимир Зарков, Васил Джоргов и Евгени Атанасов  го бойкотираха

 След серия публикации във „4ВЛАСТ”: КПКОНПИ рови в скандалните поръчки за ремонт на общински път до х. „Орлите” и ръждясалия стадион в Радомир, кметът Алексиев и заместничката Л. Димитрова отиват на съд

Петър Николов: Масивна желязна ограда на поделението в Радомир бе нарязана и заменена с телена, кой го нареди и къде ще отидат парите?
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here