Иван Иванов

Правителството прие решение, с което назначава Дарина Николаева за областен управител на Софийска област. Тя заменя на поста Иван Иванов.

Дарина Николаева има завършено виеше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по две специалности – „Българска филология“ и „Право“. Притежава управленски опит, придобит като директор на училище в системата на предучилищното и училищното образование, а в периода май 2021 г. – януари 2022 г. е заемала и длъжността заместник областен управител на Софийска област.

Преди седмица кабинетът освободи 66-годишният Иван Иванов от длъжността областен управител на Софийска област по негово искане.


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here