225 330 лв. за кърпене на 6438 км.м улици и пътища в община Бобов дол

0
1
В края на юли ремонтите на улиците вървяха с пълна пара.

225 330 лв. за кърпене на общински улици и пътища заложи община Бобов дол за тази година. Парите трябва да стигната за текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на пътища и улици с обща площ 6438 кв.м. Оферти се събират по 15 юни. В обхвата на поръчката попада път III-602 (Бобов дол- Коняво)-Коркина-Шатрово-Паничарево- Голем Върбовник –KNL 3011 (от път II-62, Кюстендил-Дупница) – Локвата. Също път KNL 2015/от път KNL 1014 (Коркина-Голям Върбовник) – Мали Върбовник – път KNL 1014 (Коркина-Голям Върбовник) и път KNL 3011 /от път II 62 (Невестино-Дупница) – Локвата-Блато-Хановете. Отделно ще се поддържат и някои улици. Това са „Райко Даскалов“ – 840 кв.м; „Пролет“- 70 кв.м; „Св. Спас; – 315 кв.м; „Димитър Благоев – 359 кв.м; „Никола Вапцаров“ – 104 кв.м; „Стефан Стамболов“- 94 кв.м; „Васил Коларов“; – 245 кв.м; „Иван Вазов“; – 150 кв.м; „Комсомолска“ – 55 кв.м; „Свилен Русев“ – 65 кв.м; „Малчика“ – 65 кв.м; „Дружба“ – 352 кв.м; улица с о.т. 50-51- 52-53, с. Мало село – 151 кв.м + 174 кв.м=325 кв.м; улица с о.т. 39-40-105-104, с. Големо село; 260 кв.м; улица с о.т. 86-98-101-115, с. Горна Козница – 247 кв.м. От местната администрация посочват, е тези улиците и пътищата не са в добро техническо състояние, пътното платно е с нарушена настилка, има участъци с изровена настилка със значителна дълбочина, което води до риск от инциденти при избягването им.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here