ОбС Радомир въстана срещу кмета Алексиев, спъна го да даде за жълти стотинки имоти на любима фирма

Пламен Алексиев
 Общински съвет Радомир въстана срещу кмета Пламен Алексиев. Съветниците поскочиха днес и отказаха да гласуват докладна на градоначалника, с която той искаше да даде без търг или конкурс цялото поле на село Стефаново на любима фирма. Инвеститорите искат на място да редят фотоволтаици. „Искането бе да се учреди право на строеж, без провеждането на процедура търг или конкурс, на „Струма Солар план” ЕООД. Тази фирма е купувала в общината и други земи отново с цел да прави фотоволтаици. Шокира ни цената от 74 лв./ дка. Става въпрос за огромни територии, земята в Радомир върви между 500 и 1000 лв. Фирмата искаше да купи 7 големи парцела общо около над 1000 дка.”, съобщи съобщиха съветници. Сред съветниците витае слух, че фирмата е свързана с Ахмед Доган, но официално се води на Велислав Белниколовски и Никола Газдов, собственик на капитала е дружество, ригистрирано в Австрия. Имената на двамата бизнесмени са свързани с над 15 фирми. „Струма Солар Плант“ работи и по проект за изграждане на фотоволтаици в землището на село Друган и Чукувец. В землището на Друган са взели зели от 436 369 кв.м в местността Джоргови егреци, а в Чуковец в местността Ридо с площ от 1 270 036 кв.м. На място обаче бяха открити археологически находки. А на сесията днес съветниците блокираха и други подобни проекти. Не беше разрешено на „Глобъл Бидинг Пропърти” ЕООД на Богомил Гьорев да купи четири златни парцела в Радомир. Собствеците се канеха да купят 74 435 кв.м. Мина обаче докладна, с която се дава разрешение на сочения за пръв приятел на кмета Георги Милев да прави фотоволтаици. Против беше само адвокат Божкова. Милев е собстневик на „Петрол Драгичево”. С тази фирма в Долна Диканя купува два парцела от 144 000 кв. м. Георги Милев, собственик на земеделските фирми – монополисти е председател на местната структура на КРИБ в Перник. Занимава се с петрол, въглища, местната болница, но и със земеделие. Има фабрика за преработка на зеленчуци за 8 млн. лв. в с. Долна Диканя. През 2015 г. е обявен за „Мистър Икономика” в категория „Земеделие и хранително-вкусова промишленост”. Под написка на съветниците кметът Пламен Алексиев се видя принуден да оттегли две докладни, отново за промяна на предназначението на земи с цел издаване на ПУП, за определяне на площи и трасета, за издаване на изменения на кадастралната карта и регистър и учредяване на право на строеж на фотоволтаици в Червена могила, Борнарево и Прибой на „Еко микс инвест” ЕООД. Тази фирма отново се води като гравитираща към Георги Милев. Иначе управител е Теодора Георгиева, съдружник се води Деян Андонов.
Видяно от Радостина Иванова в 20:52 ч.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here