На редовното заседание днес местните парламентаристи приеха предложението за прекратяване на Договор за възлагане на управлението на „Благоевград инвест 2016“ ЕООД Благоевград. За временно изпълняващ длъжността управител бе определен Любомир Харалампиев за срок до провеждане на конкурс.

Единодушно с 35 гласа „За“ общинските съветници приеха предложението на Лина Ангелова – Директор на Камерна опера Благоевград, Колектива на Камерна опера Благоевград за присъждане на звание „Почетен гражданин“ на Благоевград на академик Пламен Карталов.

Приети бяха и предложенията, относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на община Благоевград и отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, подали съответните заявления, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Общината.

Общинските съветници приеха предложение, с което магистър-фармацевтът Елица Петрова е избрана за представител на община Благоевград за участие в комисия за изработване на областна аптечна карта.

Местния парламент гласува с 34 „ЗА“  заявяване членство на Доброволното формирование „Георги Измирлиев – Македончето“ при община Благоевград в Националната Асоциация на Доброволците в Република България (НАДРБ).

35 решения бяха поставени на днешното редовно заседание на Общински съвет.


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here