Басейнът в общинския хотел „Арена“ вече е част от активите на спортната зала по силата на днешното решение на Общинския съвет в Самоков. Днес съветниците одобриха предложението на кмета Владимир Георгиев басейнът да се прехвърли за стопанисване от общинското предприятие „Маркетинг, туризъм и туристически дейности“ към другото общинско предприятие „Спортни имоти и прояви“. Стана ясно, че оборудването и обзавеждането са оценени  на 525 539,25лв.

Припомняме, че за издръжка на хотела за тази година са предвидени 1 589 809 лв., като тук не са калкулирани разодите за хранителни продукти. Дружеството е на загуба, а в последните две годни общината отпуска заеми, като задълженията на хотела към общинската хазна гонят вече 500 000 лв. Така се отвори темата за изключване на басейна от активите на предприятието. Другият обсъждан вариант беше двете предприятия да функциониранет като един спортен комплекс с настанителна база. А третият да се хотелският комплекс да се даде под наем или на концесия.

Съветникът Васил Благоев попита дали след прехвълянето посетителите на хотела ще трябва да плащат отделно за ползването на басейна? Ваньо Тодоров коментира, че през миналата година по същото време местният паламент отново е гледал това предложение. „Не виждаме смисъл от това прехвърляне, дали целта не е хотелът да излезе в края на годината на печалба? Всички знаем какъв е разходът на басейна и на залата. Или целта е да гласуваме някой пореден безлихвен кредит на другото дружество, освен че вече отпуснахме пари за общинския хотел? При финансовия отчет на хотела чухме, че трябва да се работи в насока за търсене на бъдещ концесионер. След като извадим басейна и го прехвърлим към залата, трудно ще се съгласи някой концесионер да вземе хотела. “ – заяви Тодоров.  Съветникът Емил Кривошиев пък припомни: „Какъв е смисълът, да направим едно от двете общински предприятия по-печелившо или едното по-малко губещо? Кой определя цените на хотела и на Спортната зала?“ Петър Георгиев попита дали се предвижда увеличаване на персонала към Спортните имоти за поддръжката на този басейн? „Моето впечатление е, че залата не се поддържа добре, има счупени седалки, видно е, че мениджмътът не е добър. Сега, като им предоставим още едно сериозно съоръжение как ще се справят?“, каза той.

Кметът Георгиев в отговор каза, че в докладната е написал, че басейнът се прехвърля заедно с обслужващия персонал. „В цената на хотела ще влиза ползването на басейн, няма да има утежнение за самите гости на хотела. На комисията по бюджет и финанси коментирахме, че басейнът е един много сериозен разход, който към момента се води на общинския хотел. На хотела сме му дали заем, а този заем трябва да мислим как да се върне на общината. Далеч съм от мисълта, че прехвърляйки басейна, ще покажем по-добри резултати. Като спортна дейност ние се стремим да мине към „Спортни имоти и прояви”, където също не можем да излезем на печалба. Целим финансовата тежест на хотела да не бъде толкова голяма, защото разходите за този басейн са доста. “ – отговори кметът. Предложението мина с16 гласа „За“, 1 „против“, 9 „Въздържали се“, и бе приета.


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here