Към Община Банско бе отправена покана за участие в Шестата процедура по присъждане на Етикетът за иновации и добро управление. Престижното отличие е сертификат за цялостно качество на управлението в общината и се оценява по единни критерии и процедури, разработени от Съвета на Европа, за всички държави в Европа. Оценката се извършва на база обективни показатели, чрез единни рамкови процедури и инструменти за оценяване.
Носители на Етикета са местни власти, които приемат и прилагат в дейността си 12-те основни принципа на добро управление. Целта на Съвета на Европа е чрез изпълнението на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво да стимулира съвместни действия от национално и местно ниво, което да доведе до подобряване на качеството на управление на всички нива, започвайки от нивото, което е най-близо до гражданите и където стабилната и ефективно функционираща демокрация е от съществено значение.
През 2014г. и 2017г. Община Банско бе удостоена с приза, представляващ кристален дванадесетостен с гравирани 12-те принципа и логото на Съвета на Европа.
Европейският етикет за иновации и добро управление се присъжда с решение на Националната платформа на общини, отговарящи за стандарта за качество на управлението в съответствие с принципите за добро демократично управление на местно ниво на Съвета на Европа.
Европейският етикет се присъжда на общини, за които извършената независима проверка и верификация на техните самооценки от национални независими експерти е установила прилагането на всичките 12 принципа.

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here