Община Костинброд получи чисто нов мултифукционален багер в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ за проект „Implementation of smart policies for management, monitoring and prevention of the environment ”/ „Прилагане на smart политики за управление, мониторинг и превенция на околната среда”/ , финансиран по Програма за ТГС Интеррег – ИПП България – Сърбия.
  
Получената техника /мултифукционален багер / за управление и мониторинг на околната среда и за защита при бедствия в община Костинброд е по договор със изпълнител „Екосол България“АД, на стойност – 389 131, 93 лв. с ДДС.
Мултифункционалният багер ще може да изпълнява редица задачи свързани с управлението на околната среда – като почистване на коритата на реките Блато и Белица, отстраняване на паднали дървета и друга растителност затрудняващи равномерното оттичане на водните маси, укрепване на дигите и подпорните стени на язовирите на територията на община Костинброд и редица други дейности свързани с превенцията и реакции при бедствия, кризи и аварии.
Техниката бе посрещната в град Костинброд от г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд и всички участници по проекта.
Партньор по проекта е Община Търговище – Република Сърбия
Времетраене на проекта: – 04.12.2020г. – 03.12.2022г.
Бюджет на проекта : 582 395,60 евро
Бюджет на община Костинброд: – 280 610,82 евро.
Проектът цели съвместно внедряване на интелигентни политики за управление, мониторинг и опазване на околната среда в трансграничния регион на общините Търговище, Р. Сърбия и Костинброд, Р. България. Изпълнението му ще донесе ползи за над 22 000 души, които живеят от двете страни на границата. С изпълнението на планираните учения, създаването на обща платформа за обмен на данни и закупуването на специализирано оборудване, заложени в проекта, целим да постигнем по-бърза и ефективна реакция в случай на възникване на извънредна ситуация.
Дейности по проекта са:
1. Провеждане на съвместни изследвания, проучвания и анализи на съществуващите политики за управление, наблюдение и предотвратяване на околната среда в трансграничния район на общините Търговище и Костинброд и за идентифициране на нови.
2. Разработване на общи планове за действие и онлайн платформа за обмен на данни за управление и опазване и мониторинг на околната среда, защита от бедствия, вкл. превенция и прогнози.
3.Покупка на оборудване за управление и мониторинг на околната среда и за защита при бедствия в община Търговище.
4. Закупуване на оборудване за управление и мониторинг на околната среда и за защита при бедствия в община Костинброд.
5. Съвместно обучение за управление и реагиране при извънредни ситуации и създаване на трансгранична мрежа от доброволци.
Това е поредният спечелен проект по трансгранично сътрудничество между община Костинброд и община в Република Сърбия.

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here