Илко Стоянов дава 15 000 лв. кредит на Сдружението на общините за проекти, връщат му ги догодина

0
1
Кметът на Благоевград Илко Стоянов

Община Благоевград ОТПУСКА временен безлихвен заем на Сдружение на Югозападните общини за изпълнение на проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”, финансиран от Интеррег ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество Република България – Република Северна Македония. Размер на безлихвения заем – 15 000 (петнадесет хиляди) лева. Срок на възстановяване – 01.06.2023 година. Средствата да бъдат осигурени от предвидените в бюджета разходи за дейност „Други дейности по икономиката“. Упълномощава кмета Илко Стоянов да извърши необходимите корекции по бюджета на общината.

           
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here