Стоманен железопътен мост ще бъде изграден над река Струма на км 41+253, съобщават от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Обектът е част от модернизацията на жп линията София – Перник – Радомир. Участъкът, в който ще се реализират дейностите, попада в повърхностното водно тяло „Р. Струма от вливане на река Конска до язовир „Пчелина“. Съоръжението е с проектна дължина 40 м, ширина 10 м и площ 400 кв. м.

Железопътната линия София – Перник – Радомир е част от Трансевропейската железопътна мрежа. Трасето е включено в Ориент – Източен Средиземноморски коридор, на основната транспортна мрежа, състояща се от девет стратегически важни и основни коридори. Предвижда се изграждане на жп магистрала, която да обслужва населението, вътрешния и международен товарен трафик. Модернизацията на участъка е обявена за обект с национално значение.

Железопътната линия София – Драгичево – Перник – Радомир е с обща дължина 48,6 км, електрифицирана е и е двойна в участъците София – Захарна фабрика и Батановци – Радомир. Проектната скорост на съществуващата линия варира между 75 – 100 км/ч, но поради някои ограничения в участъците от 50-65 км/ч, тя не се достига нито при пътническите, нито при товарните влакове, по данни на национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Модернизацията предвижда повишаване на проектната скорост в урбанизираните територии в рамките на 80-100 км/ч и 160 км/ч извън тях за пътнически влакове, 120 км/ч за товарни влакове, също и 200 км/ч за подвижен състав с накланящи се кошове.

Проектът включва 13 гари, спирки и разделни постове и се реализира по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г./БТА

 


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here