От началото на седмицата, в община Сандански работи нова електронна система за онлайн заплащане на местните данъци и такси чрез виртуален ПОС терминал.

Данъчно задължените лица вече могат да плащат сумите за различните видове данъци и такси по интернет чрез дебитна/кредитна карта, без да се налага да посещават на място административния център в общината.

Новата услуга е достъпна в официалния сайт на община Сандански – www.sandanski.bg, секция ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ › ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС. Чрез изписване на ЕГН за физически лица или на ЕИК за юридическите и въвеждането на ПИН код, предоставен от отдел „Местни данъци”, може да направите справка за задълженията си или да ги заплатите, както и да се откажете от получаването на съобщения на хартия и да ги замените с получаването им по e-mail.

Важно е да се отбележи, че услугата за гражданите е безплатна. Тя дава възможност плащането на данък сгради, такса битови отпадъци и данък на превозните средства да се извърши от друго населено място, включително и от чужбина.


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here