Вл. Москов: Ремонтът на Културния дом в Гоце Делчев стартира в края на май. Обновяват го с 6 998 932 лева, един милион не достига

Владимир Москов

Открит е през 1989 година и сега за първи път ще се прави основен ремонт и обновяване

С 6 998 932 лева обновяват емблематичният Дом на културата в Гоце Делчев. От тях, 4 813 260 лева са предоставени безвъзмездно, а останалите 2 185 672 лева са осигурени от община Гоце Делчев чрез финансов инструмент. Проектът е включен в Инвестиционната програма на Общината по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Ремонтът на Дома на културата в Гоце Делчев ще стартира след 26 май, информира кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов.

Както 4ВЛАСТ съобщи в края на месец април, предвижда се цялостно саниране на сградата, обновяване на всички зали и помощни помещения, ново оборудване и озвучаване, нова сцена. Също се предвижда да се обновят изложбената зала, покрив, дограма. С новия проект ще се разреши и един дългогодишен проблем – отоплението на сградата, така че и през зимата Домът на Културата отново да може да се ползва за всички дейности, за които е предназначен.

7 млн. лв. се изливат в Културния дом в Гоце Делчев, след ремонта за 5,8 млн., поръчват оборудване за 2 млн.лв.

По думите на градоначалника на Гоце Делчев един милион не достига за извършване на всички дейности по проекта. Причината са високите цени на строителните материали и оборудването. Очаква се дофинансирането да се осъществи след индексиране на част от стойността от оперативната програма, чрез която се реализира проекта, или от държавния бюджет.

Продължава и изпълнението на проекта за изграждането на Социалните жилища в общинска сграда в бившата казарма Гоце Делчев.

Графикът за неговото осъществяване се спазва от фирмата изпълнител, каза кметът Москов. При реализирането на проекта оскъпяването е около 500 хиляди лева поради по-високите цени на строителните материали. Кандидати на този етап има, като хората, които ще бъдат настанени – социално слаби жители, имат право да живеят в тях 3 години. Очаква се до края на лятото проектът ще бъде завършен.

Проектът „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на социални жилища в град Гоце Делчев“ се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here