Инж. Дамян Дамянов

„Безумието в горите няма край. Но това, което видяхме  във вододайната зона на селата Горно Дряново и Лещен в община Гърмен е повече от безумие, особено предвид засушаването на климата. Кал до колeне, незаконни сечи, изредени на 50% гори с предвидени още 20% сечи, маркирани за сеч млади букови групи, вековни борове и биотопни дънери. И всичко това в Натура2000-зона „Родопи-Западни“ и FSC-сертифицирано стопанство.“  Това заяви  депутатът от „Продължаваме промяната“ Александър Дунчев пред БТВ. Той отправи покани към  министъра на земеделието Иван Иванов да посетят заедно въпросните места.

“Призовавам земеделският мистър Иванов да дойде с мен и да се убеди в думите ми. В тези райони старите гори опазват водата. Целта обаче е само дърводобив. Извършва се незаконна сеч от няколко големи фирми в страната и всеки един лесовъд, който се изправи срещу тях бива уволняван”, заяви още  Дунчев.

Бившият началник-отдел в Югозападно държавно предприятие – гр. Благоевград и шеф на Изпълнителна агенция по горите, а в момента депутат от „Продължаваме промяната” – Александър Дунчев, депозира заедно с дърводобивни фирми от Пиринско искане в Министерството на земеделието да спре предстоящ търг за дървесина в „ДГС Гърмен”. Той е за продажба на прогнозни количества скъпа строителна дървесина от обект 2220-МТ на „ДГС Гърмен” в размер на 2 903 куб.м, началната му цена е  297 097 лева, или около 100 лв./куб.м, и е насрочен за 31 май по електронен път.

Според Дунчев търгът е нагласен „в полза на голяма фирма с регистрация от 2007 година“. Разковничето е в поставеното условие до конкурса да бъдат допуснати единствено „местни търговци“, а в общината имало само няколко фирми, които разполагат с мощности за преработката на тези количества дървесина, което ограничава конкуренцията значително.

Депутатът твърди, че в централата на ПП в София вече имало сигнали, че върху повечето фирми се оказва натиск да не участват в търга.

Бившият шеф на ИАГ и високопоставен служител в ЮЗДП е убеден, че ако въпросният търг се проведе, държавата, и в частност „ДГС Гърмен”, ще загубят около 500 000 лв.

Сметките си Дунчев е базирал на анализ, който е представил в НС към проекторешение с вх. № 47-254-02-56/04.05.2022 г., според който продажбата на дървесина с ограничение за участие само на местни търговци води почти винаги до търгове без наддаване и съответно до продажбата на цена от средно 100 лв./куб.м в „ДГС Гърмен”, докато при малкото на брой общи търгове без ограничения продажната цена след наддаване при истинска конкуренция стига до 250-300 лв./куб.м.

„Следователно, ако не се вземат мерки от държавата, има риск от близо 95% чрез провеждането на електронния търг за обект „2220-МТ“ с ограничително условие за „местни търговци“ горското стопанство да допусне потенциална загуба от близо половин милион лева! Т.е. още половин милион към онези 37 милиона лева, загубени в началото на годината със сходни монополни, антиконкурентни и корупционни схеми“, посочва младият депутатТой твърди, че анализът е направен след проследяване на 900 тръжни процедури.

Само от 100 търга с поставено условие да участват единствено местни фирми той и хората му установили загуби от 37 млн. лв.

Шефът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов обясни, че ще прекрати търга, за да не се изсипят после обвинения към предприятието за толериране на определена фирма, но търгът всъщност имал предистория.

„Дунчев говори за фирмата, която спечели тръжна процедура за добив в Горно Дряново, но заради вълнението на местните да не пострада вододайната им зона ние прекратихме този търг и човекът се отказа от добива без всякакви претенции към предприятието и без да ни търси неустойки. Директорът на „ДГС Гърмен” ме попита може ли да му направим заменка, но аз отказах, защото е незаконно да се замени един дърводобивен район с друг. Затова пуснахме този търг на 31 май. Сега, разбира се, ще го спра. Ще го обявим наново без ограничението за участие само на местни фирми, остава само да се надяваме, че ще се появят много кандидати и че въпросната фирма няма да търси обезщетение за предишния спечелен търг“, обясни Дамянов.

 
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here