Почистили сме над парка, където имаше също голямо замърсяване, направи се почистване и при Вангелова чешма, оборка в район Байкал, както и към Дренски рид. Това е до онзи ден и продължаваме също на местата за които и вие цитирате. Всички строителни фирми, които нямат договор за извозване на боклуците, обектите им могат да бъдат съборени, няма да получат акт 2, може да връщат и пари по проекти в Европа, ако са на общински обекти. Затова, извозвайте боклука до най- близкото и изгодно депо, за Дупница това е депото в Бобошено. Общината купи дрон, който да прави снимки и да хваща замърсители, хора, които изхвърлят неправомерно боклуци. Още не сме заснели никого, още не сме глобили никого, не бихме искали да имаме тези конфликти. Призовавем хората да оставят строителните отпадъци от ремонтите до кошовете за боклук, не в тях. Ние ще ги вдигнем. Пазете контейнерите.

Това заяви екологът на община Дупница Ели Подгорска и добави:

Докладната за Програма за опазване на околна среда и Програма за управление на отпадъците, са много важни, а те двете са неразделна част. Едната е част от другата. Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците вменява редица ангажименти и отговорности на кмета на общината. Поради тази причина в Закона има изискване за разработване на тези две програми. Програмата за околната среда всъщност е по-мащабната програма, която освен управление на отпадъците включва управление на другите компоненти на околната среда, води, въздух, земеделски земи.
Хубавото на тези програми е, че те дават възможност за всеки един момент да се вкарват нови идеи, нови предложения, нови проекти, които общината може да реализира. Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на отпадъците всъщност чертае целите които си поставя общината в това отношение и дава възможност за финансиране от европейски източници или от други източници това нещо да се случи. Пример мога да дам, в редица програми като изискване е заложено, да речем, реконструкция и модернизация на пречиствателната станция, задължително да бъде включена в Програмата за опазване на околната среда. Тези две програми освен от ОбС като орган, който ги утвърждава, са минали и
в процедура по екологична оценка, която процедура по екологична оценка е една дълга процедура, в която има 30 дневно обявяване в която всеки който е имал желание и възможност се е запознал с нея и е оценена положително и Програмата за околната среда и Програмата за управление на отпадъците. Аз ще се радвам в бъдеще всеки, който има някаква идея по отношение на опазване на околната среда и управление на отпадъците да сподели с нас и при необходимост да бъде допълнена в програмата, защото това са едни отворени документи и винаги има нещо което би могло в бъдеще да се допълни.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here