В ход е изграждането на новата клетка на депото в Перник за 3 млн.лв., ще събира 375 000 бук.м отпадъци

Вече са положени устойчивият и изравнителният слой пръст и част от отводнителните съоръжения на новата клетка на регионалното депо за неопасни отпадъци в Перник, съобщиха от община. В идните дни ще започне полагането на хидроизолацията на обекта, изграждането на основите за газовите кладенци и управлението на водите. Новата клетка на депото ще може да побере 375 000 кубически метра отпадъци.

Както съобщихме, след сага, продължила 1 година, през февруари община Перник подписа договор за 3 млн. лв. за строителството на клетка № 2 на регионално депо за неопасни отпадъци „Тева“, обслужващо Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън. Договорът е със софийската фирма „СА.И.Е” на Венцислав Петров е на стойност 2 845 920 лв. без ДДС или 3 415 104 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение от 180 календарни дни. На място има изградена инсталация за предварително третиране на неопасни отпадъци и компостиране. За следващи етапи са предвидени и изграждането на клетка №3 и №4. Предвидените дейности по изграждането на новака клетка са земни работи, изграждане на долен изолационен екран, на маневрена площадка в края на рампа за клетка №2, изграждане основите на газовите кладенци за клетката, възстановяване на бетонови канавки, управление на водите и осигуряване на електроснабдяване.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here