Зелен проект за компостиране на отпадъци на обща стойност 62 215,80 лв. стартира в община Костенец. Вчера екипът начело със зам.- кмета Маргарита Минчева представи подробностите. Колегата й зам.- кметът Васил Цветков пък запозна присъстващите с личния си опит в компостирането. Пълното име на проекта е „Изпълнение на демонстрационен проект за компостиране на отпадъци в община Костенец”, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0084-С01, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г. Пресконференцията по представянето събра в заседателната зала на общината заинтересовани от зелената идея жители на Костенец, представители на институции и екипа за управление на проекта.

Пресконференцията откри Маргарита Минчева – заместник кмет на община Костенец. Ръководителят Десислава Кавлакова заедно с координаторът Валя Колибарова, представиха целите, дейностите, бюджета, целевите групи и очакваните резултати от изпълнението на проекта, както и описание на самия процес на компостиране. Гостите на събитието бяха запознати с основната цел на проекта, включващ дейности по предотвратяване образуването на битови отпадъци и разделното им събиране. Предстои провеждането на тръжни процедури за избор на фирми, които да доставят нужните и компостери и обучат хората как да ги използват. Също така ще се проведат кампании за популяризиране на резултатите. Обща стойност на проекта е 62 215,80 лв., от тях европейското финансиране е 50 093,42 лв., държавата участва с 8 840,02 лв., а собственото финансиране от страна на общината е в размер на 3 282,36 лв. Срокът за изпълнение е 18 месеца.


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here