296 160 лв. дава Национален парк „Рила” за проучване, чистене и изготвяне на спасителни мерки за подобряване състоянието на Седемте рилски езера и Долно Мусаленско и Каракашево езеро. Управата на парка в лицето на новия директор Владимир Милушев е подписал договор със софийската фирма „Фортис визио” с управител Рашид Рашид и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, които да извършат нужните дейности. Предметът на поръчката е биологично и екологично проучване на състоянието на сладководните екосистеми в целеви езера и картиране. Ще трябва да се изковат и инструкция за прилагане на мерки за намаляване на степента на еутрофикация и да се проследи тяхното прилагане. Ще се начертае и методика за ограничаване на щетите по езерата. Предвидените дейности ще се финансират по проект. Ще се извърши проучване на биологичното и екологичното състоянието на сладководните екосистеми, картиране.

Както е известно, в последните години през топлите месеци тълпи от туристи се качват до Седемте рилски езера. Нееднократно е имало и сигнали за нарушители, които си позволяват да влизат в езерата, което се отразява зле на състоянието им. от НП „Рила” информират, че в последните десетилетия се наблюдава повишена еутрофикация на езерата (повишено количество на азот и фосфор б.а.), на лице е ерозия и разрушаване на бреговете, намаляване прозрачността на водите, затлачване и натрупване на отпадъци. На място се предвижда инсталиране на техника за текущ контрол за наблюдение нивото на еутрофикация. Избраната фирма ще трябва да определи състоянието на сладководните екосистеми в езерата. Включени са дейности по почистване на дъната на езерата Долно, Рибно и Трилистника от Седемте рилски езера и Долно Мусаленско и Каракашево от Мусаленските. Предвидено е също почистване на езерата Близнака, Бъбрека и Окото. Ще се скубе и ненужната растителност.

В края на април в община Сапарева баня се проведе среща между директора на парка Владимир Милушев, кмета на курорта Калин Гелев, директора на РДГ Кюстендил инж. Здравчо Тодоров и Красимир Главянов от полицията в Сапарева баня. Фокусът на дискусията е пресичане на нерегламентирания превоз на туристи до езерата. Взето беше решение от края месец юли до края на септември да се ограничи движението на автомобили в района.


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here