МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (МКБППМН) към Община Костенец за петнадесети пореден път проведе днес традиционния колопоход с маршрут: гр.Костенец – с.Пчелин и обратно, под надслов: „Кажи НЕ на агресията”.
В него взеха участие деца от V – VІІ клас от образователните институции в Общината.
Стартът бе даден от г-жа Маргарита Минчева, зам.-кмет на Община Костенец и Председател на Местната комисия и секретаря Десислава Одажиян.
Изказваме огромна благодарност на всички деца участници, на техните ръководители и особено на представителите на РУ Костенец – инсп.Благовест Ангелов, ПИ „ПК”, инсп. Елица Малакова, ИДПС и мл.експерт Владимир Манавски, мл.ПИ , които със своя професионализъм допринесоха за безпрепятственото провеждане на инициативата.
Тази инициатива има една основна цел – да кажем „Да“ на приятелството и доброто в ежедневието ни и да не допускаме агресия и насилие към самите нас, към приятелите ни, в училище и семейството ни.
Нека бъдем добри!

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here