15 нови контейнери за разделно събиране на отпадъци в община Долна баня

Поставени са нови контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Долна баня, с цел осигуряване на екологосъобразно и устойчиво управление на разделно събраните отпадъци от опаковки на територията на община Долна баня, в изпълнение на Националния план за управление на отпадъците за периода 2021 – 2028 г.
Община Долна баня е сключила договор с фирма „Булекопак“ АД и същата е разположила на територията на община Долна баня 15 комплекта контейнери тип „Иглу“, като тези с жълт цвят са предназначени за събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и метали, а тези със зелен цвят са предназначени за събиране на отпадъци от стъкло. Целта е да се насочат, улеснят и подкрепят максимално усилията на всички, загрижени за благоденствието на нашата община.
ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ДА ПОДХОДЯТ ОТГОВОРНО КЪМ ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНАТА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, КАТО ПОСТАВЯТ ОТПАДЪЦИТЕ СИ В СЪДОВЕТЕ, А НЕ ОКОЛО ТЯХ И ДА ИЗПОЛЗВАТ ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
НЕКА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА!



Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here