Под председателството на областния управител на Област Благоевград – г-н Валери Сарандев, през вчерашния ден се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.
На заседанието присъства кметът на Община Симитли Апостол Апостолов, както и упълномощени представители на общините Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Разлог, Сатовча и Хаджидимово. Представителят на община Якоруда присъства на заседанието без право на глас.
Представители на общините Петрич и Струмяни не взеха участие в заседанието. Управителят и служители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград взеха участие в заседанието на асоциацията.
Съгласно дневния ред на заседанието, Общото събрание прие годишния отчет за дейността на Асоциация по ВиК Благоевград през 2021 г., отчета за изпълнение на бюджета на асоциацията за 2021 г., годишния финансов отчет за 2021 г. и бюджета на асоциацията за 2022 г. Общото събрание съгласува плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград и подробната инвестиционна програма на дружеството за 2022 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here