Започна поетапно слагане на контейнери за разделно събиране на отпадъци в град Ихтиман. На всеки контейнер е обозначено за какъв вид отпадък е. Целта е да се насочат, улеснят и подкрепят максимално усилията на всички, загрижени за благоденствието на града.
Ръководството на Общинска администрация призовават всички граждани да подходят отговорно към екологосъобразната система за разделно събиране, като поставят отпадъците си в съдовете, а не около тях и да използват цветните контейнери по предназначение.
Община Ихтиман сключи договор с отделна фирма – Булекопак АД, специално обслужваща новите контейнери, които отговарят на всички стандарти за качество и безопасност. Договорът е за сътрудничество и фирмата за нейна сметка ще извозва до РЦУ Самоков, като Община Ихтиман няма да има финансови задължения. Върху контейнерите са поставени информационни стикери с видими четливи и ясни надписи, какви видове отпадъци от опаковки се събират в тях, като са посочени телефон и интернет адрес за връзка с Булекопак АД.
Контейнерите тип „Иглу“ с жълт цвят и контейнери тип „Иглу“ със зелен цвят. Жълтите контейнери тип „Иглу“ са с обем 1 500 л. и са предназначени за събиране на отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаси и метали. Зелените контейнери са с обем 1500 л. и са предназначени за събиране на отпадъци от опаковки от стъкло. На един адрес (точка/площадка за разделно събиране) са разположени един или два жълти контейнера и един или два зелени контейнера.
Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Булекопак АД обхваща гр. Ихтиман с общо 88 броя, с. Вакарел – 12 броя, с. Веринско – 3 броя, с. Живково – 4броя, с. Полянци – 2 броя, с. Стамболово – 4 броя и с. Черньово – 3 броя.
Целта е да се насочат, улеснят и подкрепят максимално усилията на всички, загрижени за благоденствието на нашият град. Ръководството на Общинска администрация призовават всички граждани да подходят отговорно към екологосъобразната система за разделно събиране, като поставят отпадъците си в съдовете, а не около тях и да използват цветните контейнери по предназначение.



Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here