Пункт за изкупуване на черни и цветни метали ще прави край самоковското село Драгушиново Людмил Чифлиджанов. С фирмата си „Людмил Метал” той иска разрешение да приема, съхранява и третира черни и цветни метали на имот с площ  1357 кв.м в местността Червена земя. В плановете е изграждането на едноетажна сграда от 100 кв.м и открита бетонова площадка с площ до 900 кв.м.

Бетоновата площадка ще служи за паркиране на камиони и техника и ще има възможност да се извършват товаро- разтоварни дейности. Всички отпадъци ще се съхраняват в контейнери спрямо техния произход, състав и свойства. Обектът ще се обслужва от двама работници, за които ще се обособят битови помещения и офис. От документацията става ясно, че имотът е урбанизиран и попада в предимно промишлена устройствена зона, която по силата на решение на ОбС се води крайградска територия.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here