АС- Благоевград отхвърли искането на Красимир Герчев за спиране изпълнението на решението на ОИК за предсрочно прекратените му кметски пълномощия

Инж. Красимир Герчев

Първото заседание по делото е насрочено за 28 март от 10:30 часа в зала № 1 на Административен съд – Благоевград, за което страните са призовани

 

Административен съд – Благоевград отхвърли искането на Красимир Герчев за спиране изпълнението на Решение № 135/11.03.2022г. на ОИК – Разлог, с което са прекратени предсрочно пълномощията му като кмет на община Разлог. Искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на оспореното решение бе направено по образуваното в Административен съд – Благоевград дело № 247/2022г. за оспорване законосъобразността на Решението на Общинската избирателна комисия. Жалбоподателят поиска спиране изпълнението на решението на ОИК – Разлог до окончателното решаване на спора в съда.

Съдът прие, че няма опасност да настъпят вреди за управлението на община Разлог за периода на съдебния спор, тъй като с Решение на Общински съвет – Разлог вече има назначен временно изпълняващ длъжността кмет, както и че до окончателното решение на спора в съда, съгласно Закона, не следва да се насрочват частични избори.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

Напомняме, първото заседание по делото е насрочено за 28.03.2022г. от 10:30 часа в зала № 1 на Административен съд – Благоевград, за което страните са призовани.




Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here