Пламен Алексиев
 

Община Радомир  организира публично обсъждане на проектобюджета за 2022 година. На 25 март от 17 ч. в залата на партера на общината  гражданите може да направят своите предложения за промени и допълнения в проекта, публикуван на сайта на общината

Становища и предложения по проекта за Бюджет за 2022 г.  могат да се изпращат на електронната поща на общината: obshtinaradomir@abv.bg както и в писмен вид в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Рамката на бюджета за тази година на община Радомир е 30 913 661 лева като от Държавния бюджет са включени 13 663 025 лв, а общината трябва да осигури от собствени приходи 17 250 636 лева, съобщи кметът Пламен Алексиев.

Разходната част на бюджета е разчетена да е равна на приходната като  дофинансирането от държавата е в размер на 58 309 лева. За държавни дейности са предвидени 98 800 лева, общата допълваща субсидия е 8 200 лева. От местни дейности разходите са 7 266 816 лева, целевата субсидия е в размер на 958 800 лева и за ремонт на местни и общински пътища- 90 000 лева.

Частта от парите, с които ще се разпорежда общината и гражданите проявяват най-голям интерес са капиталовите разходи. За държавни дейности са предвидени 98 800 лв., общата допълваща субсидия е в размер на 82 000 лв. като във функция Здравеопазване са предвидени 16 800 лева за закупуване на халогенератор.

Капиталовите разходи, финансирани от общината включват- благоустрояване на кварталите в града  и изграждане на детски площадки, закриване и култивиране на старото сметище за битови отпадъци, ремонт на местни и общински пътища, изготвяне на технически  проекти на ВЕИ за спорнтата зала, младежкия дом и стадиона и още много други.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here