П. Георгиев: Бюджетът на Самоков е без идея, запушват дупки, къде са Златният триъгълник в Боровец, ВиК Искровете?

„Новият бюджет, както и предходните в последно време, не допринася с нищо за подобряването на положително в Самоков. Не се вижда идея за разкриване на нови работни места и т.н. Просто за пореден път се търси начини как да се наместят най-лесно парите, без да има някакъв ефект за града.”, това коментира съветникът инж. Петър Георгиев, който е директор на военния завод „Самел 90”. Георгиев беше сред малцината съветници, които дойдоха на общественото обсъждане на новия бюджет на стойност 73 473 493 лв. Той сподели, че изобщо не е имал възможност да се запознае подробно с разпределението на финансите, тъй като самият бюджет бил препратен малко преди обсъждането. Зам.- кметът Сия Шехтанова пък изчела за 5 минути основните аспекти пред присъстващите.


”На предстоящата сесия ще кажа мнението си за бюджета. Огромни пари, които не се изразходват по целесъобразност. Чудят се къде да се запуши нещо. Така представеният бюджет не е ок за Самоков и то не е за първи път. Гласуват се някакви бюджети, без никакъв ефект, без да се коментира, защо заложени неща не са се осъществили. Повдигнах отново въпроса за изключително належащия проект за ВиК Искровете. За Проекта за Боровец „Златния триъгълник” се дадоха милиони левове за проектиране, а днес не се и споменава за него вече.”, коментира инж. Георгиев.
Кметът Владимир Георгиев отговори, че общината има готов инвестиционен проект за ВиК Искровете и се очаква в новия програмен прозорец, ако има възможност за финансиране, да се кандидатства с инженеринг. Изчаквало се, защото при динамика в цените на строителството, ако бъде изготвен технически проект, той бързо ще загуби актуалността си. Предложението да се реализира проектът на етапи не било възможно, тъй като няма кой да узакони канализация, без тя да има заустване.
Прави впечатление, че от списъка с разходите не стана ясно какви средства са заложени за представителни цели на кмета. Няма информация и колко са представителните разходи на председателя на ОбС Мая Христева.


А иначе кметът Владимир Георгиев подчерта, че се очаква трудна година, предвид сериозната инфлация и скока в цените на горивата и ел. енергията. Регистрираното към момента увеличение в разходите е 30% в сферата на строителството и 200 % в цените на ел. енергия. Бюджетът на община Самоков за 2022 г. е в размер на 73 473 493 лв., от които местните приходи са 33 767 424 лв., а средствата по европейските програми 6 168 648 лв. Очаква се разпределението на нови средства за капиталови разходи от държавния бюджет, след планираната актуализация на бюджета през юни. Капиталовата програма за 2022 г. е близо 16 млн. лв., от които над 3 млн. са за инвестиции във ВиК сектора, а близо 6 млн. лв. са предвидените средства за асфалтиране.
Кметът на Бели Искър повдигна въпроса за ремонта на пътя от Боровец до селото. Той попита дали не може работата да включва пътя от КВЛ до хотел „Боровец Хилс” и да продължи до село Бели Искър? Градоначалникът Георгиев отговори, че такова предложение община Самоков вече е внесла в МРРБ, заедно и с други четвъртокласни пътища на територията на общината.
Представители на инициативен комитет от село Алино поискаха общината да изготви проект за площадното пространство на селото и дадоха предложения за спешни ремонти на водопроводи на улици. Кметът на Драгушиново Георги Хаджийски поиска приходите от продажбата на сградата на АПК в селото да се реинвестират в благоустрояване в Драгушиново. От своя страна кметът Георгиев констатира, че през последните години в Драгушиново се реализира проект за цялостно асфалтиране на четвъртокласния път, който преминава през цялото село. Подменят се ежегодно водопроводи, възстановяват се улични настилки, през тази година ще се направят нови улици, ще се реализира екологичен проект за крайречната зона на селото, извършиха се редица благоустройствени дейности, изградиха се детска и фитнес площадка.
Ханджийски обаче не остана длъжен и подчерта, че повече от дейностите са направени по проекти.
„Цялостното асфалтиране на четвъртокласния път през цялото село бе финансиран не със средства от бюджета на община Самоков, а по проект, получил средства по програмата за „Развитие на селските райони”. Детската и фитнес площадка в селото бяха изградени със средства, отпуснати по спечелен проект от ПУДООС на Министерството на околната среда и водите. Проектът за възобновяване на популацията на речния рак, получи финансиране от Местната инициативна рибарска група по програмата за рибарство и аквакултури. Улиците и площадът в Драгушиново бяха финансирани с целева субсидия от републиканския бюджет, която наред с това включваше и дейности за подмяна на водопровод в община Самоков.”, изброи кметът на Драгушиново.
Общинският съветник Любомир Лобутов поиска да се увеличат средствата за селата. От администрацията отговориха, че средствата за ВиК и асфалтиране са само част от предвидените инвестиции по селата. Към проекта за бюджет има подробен списък с размер на предвидените за всяко село средства.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here