Апетитната поръчка от 2,7 млн. за ремонт на Камерната опера в Благоевград отново на масата

През лятото на 2021 г. спешно беше обрушена падаща мазилка от сградата.

Апетитната поръчка за 2,7 млн. за ремонт на Камерната опера и НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1866” в Благоевград отново е на масата. След жалбата на ЕТ „Маргарита-П- Иван Костадинов” Комисията за защита на конкуренцията отмени решението договор да ссе подпише с благоевградската фирма „Браво Стой” на Димитър Янков. Ако Върховният съд не се намеси, на ход е ново разглеждане на офертата на ЕТ „Маргарита-П- Иван Костадинов” бяха отстранени, от където дойде жалбата.

В края на януари фирма „Браво Стой” получи максимумът от 100 точки при класирането на офертите, останалите участници „Престиж бизнес 93”, обединението „МВ-2022” в състав „Стилстрой-М” и „Инвест 14”, и жалбоподателят ЕТ „Маргарита-П- Иван Костадинов” бяха отстранени.

Иван Костадинов оспорва пред КЗК заключението на комисията, че представената от тях оферта не отговаря на поставените условия.

„От изложеното може да се направи извод, че комисията не е отчела възможността за различни технологични решение при изпълнение на описаните дейности.”, пише в решението на КЗК, с което преписката се връща на етап повторно разглеждане на техническото предложение на жалбоподателя.

Иван Костадинов минаваше за любимец в Благоевград, през годините назад е печелил поръчки на общината за саниране на блокове,  за ремонт на Дома за стари хора, на центрове за деца с увреждания…

От община Благоевград вече прекратиха поръчката за оборудване на Камерната опера за 634 731,64 лв. без ДДС, която също беше атакувана от жалби.

Емблемничната сграда трябва да бъде санирана, залата да се модернизира, да се ремонтират сцената, фоайетата, да се подменят настилките и дограмата. Да се реконструира водопроводната и електрическата инсталации, сградата да се газифицира, да се обновят помещенията и санитарни възли; да се преработят отоплителната, вентилационната и климатичните инсталации на концертната зала и прилежащите ѝ помещения и фоайета. За момента няма искане за временно спиране на процедурата.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here