От РДПБЗН с призив за спазване на пожарната безопасност и към всички граждани, особено за ползвателите и преминаващите през земеделските земи

Повишаване на температурите и слънчевото време през последните дни е предпоставка за възникване на пожари и усложняване на пожарната обстановка.

За периода от 01.01.22 г. до 15.03.22 г. броят на пожарите в сухи треви се запазва в сравнение за същия период за предходната година – 59  пожара в сухи треви, при 61 – за 2021 г., уведомяват от РДПБЗН – Кюстендил.

Въпреки редицата предупреждения на служителите от РДПБЗН – Кюстендил, продължава паленето на отпадъци и сухи треви. Броят на пожарите в отпадъци е увеличен почти двойно в сравнение с 2021 г. – 45  за 22 г. срещу 24 за 2021 г. Това е нарушение на нормативната уредба, водещо до сериозни последици за горския и полски фонд.

РДПБЗН – Кюстендил, отново напомня, че за недопускане възникването на пожари  е задължително спазването на следните  правила:

– абсолютно ЗАБРАНЕНО в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници;

– не се разрешава изгарянето на горими отпадъци и други растителни остатъци в свободните дворни площи.

Административната санкция за палене на стърнища и изгаряне на горими отпадъци, съгласно ЗМВР, е от 200 до 2000 лв.

При забелязан  пожар, съобщете незабавно на тел.112.

 
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here