Трима горски от ДГС Елешница с предупреждение за уволнение, ст. лесничеят с дисциплинарно наказание

Трима горски стражари от ДГС Елешница са с „предупреждение за уволнение”, а старши лесничеят с наложено дисциплинарно наказание „забележка” след установени нередности, съобщиха от ЮЗДП.

От горското информират, че в края на февруари са били извършени проверки по стопанисване на горите в „ДГС Елешница” и „ДГС Тетевен”. Установени са били пропуски и нарушения при ползването на дървесина.

В „ДГС Елешница” са открити пропуски при маркиране на насажденията и нарушения при изготвяне на протоколите за освидетелстване на сечищата. Общо четирима служители са наказани за допуснатите нарушения.

В дърводобивен обект в района на Тетевен, отдаден на фирма след проведен търг, е констатирана незаконна сеч на общо 10 бр. дървета от бук и цер без контролна горска марка в основата на стъблата. На секача на фирмата е съставен акт за административно нарушение. Дадени са предписания на служителите на стопанството за повишаване на контрола при опазване на горите.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here