Б. Кишев: 5 000 лв. за лечение на Недялка Гълъбова от Банско осигуриха съветници

Благой Кишев

 „Съветниците в Банско се събраха на извънредна сесия за да дадат съгласие за отпускане на сумата от 5000 лв. на Недялка Гълъбова за лечение. Гълъбова била прекрасна личност, медицинска сестра, която обаче пострадала от модерна болест на века.“ – съобщи Благои Кишев.

Средствата са осигурени от сумата предвидена в  “Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“ в бюджета на Община Банско за 2022г.

Поименно гласуване:

Благой Кишев – ЗА

Евгения Тренчева – ЗА

     Кадри Туталъ – ЗА

Марио Шопов – ЗА

Димитър Русков  – ЗА

Георги Главчев – ЗА

Димитър Юлев – ЗА

Иван Драгосинов – ЗА

Иван Сакарев  – ЗА

Александър Весков  – ЗА

Спас Валеюв  – ЗА

Костадин Дурчов  – ЗА

Благой Милев  – ЗА

Георги Думанов  – ЗА

Георги Икономов – ЗА

 

С 15 гласа ЗА (присъстват 15 съветника), ОбС прие единодушно решението. Председателят на Общинския съвет Костадин Загорчин отсъства и събранието беше ръководено от Александър Весков.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here