Старт на данъчната кампания в община Гоце Делчев

Данъчна кампания за 2022 година за местни данъци и такси за община Гоце Делчев  започна днес, 1 февруари.
Вече е възможно заплащане на задълженията за данък моторни средства и заплащането на патентен данък. До 31.01.2022г. заплатилите патентен данък за цялата година ще се възползват от 5 % отстъпка.
Данъчнозадължените лица могат да се възползват от възможността да изплатят пълния размер на задълженията си за данък моторни превозни средства, недвижими имоти и такса битови отпадъци до 3 май /тъй като 30 април е почивен ден/ и да получат 5 % отстъпка. След тази дата, те ще могат да платят на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. През месец Февруари всички задължени лица ще получат уведомителни писма за размера на своите задължения и сроковете за плащане.
Местните данъци и такси могат да бъдат платени на касите, намиращи се на ул.„Търговска“ №18, етаж 3. По време на кампанията те ще работят с непрекъснато работно време в часовете от 08:00 до 17:00 часа. Плащането може да се извърши по банков път, чрез ПОС терминал и чрез ВИП ПОС теминал, достъпен през интернет страницата на община Гоце Делчев, меню Местни данъци и такси.
Плащане може да се извърши и от всеки офис на Изипей и интернет системата Ипей.
За селата в община Гоце Делчев, Лъжница, Корница, Брезница и Господинци плащането на задължения за местни данъци и такси е възможно в самите кметства.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here