Живот след смъртта. Най-ясно Исус показва какво става директно след смъртта в Лука 16:19: Имаше някой си богаташ който се обличаше в мораво и висон, и всеки ден се веселеше бляскаво. 20 Имаше и един сиромах, на име Лазар, покрит със струпеи, когото туряха да лежи пред портата му, 21 като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа; и кучетата дохождаха и лижеха раните му. 22 Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно/ лоно- прегрътка/. Умря и богаташът и бе погребан. 23 И в пъкъла, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраама и Лазара в неговите обятия. 24 И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се за мене, и изпрати Лазара да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя пламък. 25 Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. 26 И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така, че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас. 27 А той рече: Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом; 28 защото имам петима братя, за да им засвидетелствува, да не би да дойдат и те на това мъчително място. 29 Но Авраам каза: Имат Моисея и пророците; нека слушат тях. 30 А той рече: Не отче Аврааме; но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. 31 И той му каза: Ако не слушат Моисея и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.“

Виждаме, че и Лазар и богаташът са в пълния си разсъдък, тоест съзнателното съществуване на душата продължава извън тялото в друго измерение. Не само това, Исус говори за вечен живот. Йоан 5:24: Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.

Йоан 6:47 Истина, истина ви казвам, Който вярва [в Мене] има вечен живот. Вечен живот означава “вечен”, тоест непрекъснат.

А ето описанието на това, какво е вечен живот според Библията: Йоан 17:3: А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.

Вечен живот е да познаеш Господ и да бъдеш с Него завинаги. Защото всички души са вечни, но отделени от Бога те са във вечни мъки, тоест във вечна смърт. Вечният живот включва и възкресението на тялото един ден: Йоан 6:40 Защото това е волята на Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз да го възкреся в последния ден. Йоан 6:54 Който се храни с плътта Ми/словото/ и пие кръвта Ми/живее с мен/, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.

Вечен живот плюс Възкресение на тялото получава всеки, който повярва в Исус. Възкръсението на тялото ще бъде победа над последния враг – смъртта. 1 Коринтяни 15: 51 Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, 52 в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. 53 Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие. 54 А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: „Погълната биде смъртта победоносно“. 55 О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото? 56 Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът; 57 но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.

И така – имаме вечен живот веднага: Йоан 5:24 Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. И възкресение в деня на възкресението: Йоан 11:24 Казва Му Марта за Лазар: Зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден.

Но и в Стария Завет виждаме същото: Йов казва, че ще види Бог вън от тялото си: Йов 19:26 И, като изтлее след кожата ми това тяло, Пак вън от плътта си ще видя Бога.

И за деня на възкресението също: Исая 26:19 Твоите умрели ще оживеят; Моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръстта, Защото росата Ти е като росата по тревите, И земята ще предаде мъртвите. Даниил 12: 2 И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Така че, слава на Бога, ако и да умрем, ще живеем!

И още един стих, че мъртвите са свидетели около нас какво става: Евреи 12:1 Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще. Това са всички герои на вярата от 11 глава на Евреи., които са починали с ВЯРА.

Васка Алмишева

Собственик на школа, преподавател по английски, руски и български език

Ръководител на Християнска църква- Огняново


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here