РИОСВ даде разрешение на „Автомагистрали” АД да позиционира мобилна асфалтова база на терен на фирмата край дупнишкото село Яхиново с площ 49 721 кв. м.

От екониспекцията са преценили, че за осъществяването на проекта няма нужда от извършване на екологична оценка. Входираното искане от фирмата е за одобрение на проекта за Подборен устройствен план, с което се цели промяна предназначението на земята в „предимно производствена зона” и обособяване на четири самостоятелни имота.

Става ясно, че фирмата иска да развихри на място технологични процеси и дейност, свързани с експлоатацията на типов асфалтосмесител с линия за производство на асфалтови смеси. Линията ще се състои от система за студено дозиране, сушилен барабан, филтрираща система, пресевна и смесителна кула, бункери за готова продукция, система за складиране, битумно стопанство, RAP система, автоматика и микропроцесорен контрол и кабина за разполагане на управлението. Площадката ще се присъдени към съществуваща електроразпределителна, ВиК и газоразпределителна мрежи. Инсталацията, която ще се направи, е мобилна, като ще се извършат само монтажни дейности, без изграждане на масивни сгради и съоръжения. Съпътстващите сгради на терена ще са с височина до 10 м, ще има производствени и административни.


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here