Борислав Сандов край Мелнник, където отиде след сигнал за нередности.

 

„Целта на процедурата е въвеждане на нови изисквания и условия в разрешителното, които да гарантират спазване на нормите, а искането към ИАОС е отправено от контролиращите звена на МОСВ – РИОСВ и Басейновата дирекция в Благоевград“.

Това каза вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов след като вчера изненадващо обяви , че е посетил ТЕЦ „Бобов дол“, съобщиха от министерството и централните медии.

От ТЕЦ- Бобов дол отрекоха информацията и потвърдиха, че министъра не е стъпвал в централата. 

Експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград, РИОСВ-Благоевград, РИОСВ-София и Регионална Лаборатория на ИАОС в града извършиха проверка по сигнал от рибари за замърсяване на водите на река Струма,съобщиха от МОСВ.

Според сигнала мястото на замърсяването е при моста за с. Покровник, общ. Благоевград. След обход в района на участъци с обща дължина около 25 км по река Струма и нейните притоци Рилска и Джерман проверяващите са установили, че водите са мътни, със специфичен сиво-черен цвят. Замърсяването на Струма е станало чрез река Разметаница, десен приток на р. Джерман, която е ляв приток на р. Струма в която се заустват отпадъчни води от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД.  Дружеството е  титуляр на Комплексно разрешително, съгласно което може да зауства в р. Разметаница пречистени отпадъчни води.  

Извършено е контролно пробонабиране на двете места на заустване, съгласно разрешителното, а именно: пункт №1 – заустване от водоотвеждащ канал след ПС избистрени води в р. Разметаница и Пункт №2  – заустване от водоотвеждащ стоманобетонен канал след разпределителна шахта- площадка за утаяване на отпадъчни води, разположена на територията на ППС „Черно езеро“ в р. Разметаница.

Междувременно Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) към МОСВ е започнала преразглеждане и актуализиране на комплексното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“.

„Целта на процедурата е въвеждане на нови изисквания и условия в разрешителното, които да гарантират спазване на нормите, а искането към ИАОС е отправено от контролиращите звена на МОСВ – РИОСВ и Басейновата дирекция в Благоевград“.

Това каза вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов след като вчера изненадващо посети ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Република“.

Срещу страната ни е заведено дело в съда в Люксембург по отношение на наднормени нива на серен диоксид в района на Гълъбово. Затова ние ще предприемем действия срещу замърсителя“, категоричен е министърът.

Ето какво написа Сандов: Тук

„Министър Борислав Сандов не е идвал при нас, а дори в сайта на МОСВ тдърди, че е бил при нас. Днес по време на интервю по БТв по повод тези му писания го поканих на среща в ТЕЦа да поговорим, да види как се прави ток и как смятаме да продължим да го правим въпреки напъните на зелена Европа да ни приключи. Така, че чакам го и се надявам да наистина умния човек, какъвто изглежда. Нищо добро не сме видяли от членството ни в Европа, дори напротив.“ – това заяви за 4ВЛАСТ директорът на ТЕЦ- Бобов дол Любомир Спасов по овод изявлението на Сандов:

„Междувременно посетих и ТЕЦ Бобовдол, където вчера заради установено замърсяване бе наложен пореден акт за нарушение от компетентните регионални институции на МОСВ.“- пише Сандов на ФБ страницата си и във сайта на министерството. Сидикалният ридер Тодор Василев потвърди, че министърът нее бил в ТЕЦ- Бобов дол.

„Ако не се гарантира успешната енергийна и социална трансформация на ТЕЦ „Бобовол дол“, съществува риск над 4000 души в сектора да останат без работа. Става въпрос не само за заетите в централата. Пряко свързани с нашето производство са мините в Бобов дол, Перник и други по-малки в района. Ако бъде допуснато ТЕЦ „Бобов дол“ да затвори, ще се стигне до намаляване на темпа на устойчиво икономическо развитие. Освен това България ще се превърне в държава, неотговаряща на основния принцип и мото на Зеления пакт и Европейската комисия: „Никой да не бъде изоставен!“. – добави Любомир Спасов.

В дружеството от месеци работят по проект за въвеждане на природен газ като гориво, освен въглищата и биомаса. Целта на първо време е да се спре разпалването на мазут, а след това да се произвежда енергия от природен газ.

„ТЕЦ „Бобов дол“ трябва да премине през икономическо и енергийно трансформиране, за да изпълним целите на Зелената сделка. В момента ситуацията с липсващите инфраструктурни връзки от гледна точка на газова, а след години и на водородна инфраструктура, ни кара сами да предприемаме действия, за да си извоюваме тяхното създаване. С надежда чакаме строителството на газопроводно трасе от магистралата към централата. Вече получихме разрешения от няколко институции и „Булгартрансгаз“ за създаването на тази необходима газова връзка.“ каза още Спасов.

Централата се старае да реализира своите проекти за енергийна трансформация, които включват въвеждане на природен газ и водород от възобновяеми източници, но липсата на инфраструктура е изключителна спирачка за по-бързото приключване на проектите.

Спасов посочи, че липсата на газопреносна инфраструктура на практика предопределя бъдещото закриване на всички съществуващи енергийни мощности, пречи за реализиране на европейските цели и засяга много от заинтересованите страни в района.


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here