Николай Георгиев, кмет на община Кресна
Изграждане на компостираща инсталация за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна по договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 9 368 737,16 лв. по Оперативна програма „Околна среда“ 2017 – 2021 г. завърши и жителите на трите общини ще започнат да усещат ползите от инвестицията „по джоба си“.
Кметът на община Красна, г-н Николай Георгиев, ще внесе в Общинския съвет предложение, с което таксите за битов отпадък за домакинствата в общината, които приемат да събират разделно ЩЕ ОСТАНАТ БЕЗ ПРОМЯНА. За да се възползвате от тази възможност е необходимо след понеделник (17.01.2022 г.) да посетите общинската администрация, за да  получите БЕЗПЛАТНО жълти, зелени и сини чували с подробна инструкция, как да събирате разделно и кога да поставяте пълните чували пред пътната ви врата, за да могат да бъдат вземани, транспортирани и ОТЧИТАНИ, КАТО ВАШИ. Разбира се, след като бъдат доставени контейнерите за разделно събиране, нуждата от чували ще отпадне.
Припомяме и дългосрочните ползи за община Кресна от реализирания проект, като имаме предвид, че всяка от тях има дълготраен и мултиплициращ ефект:
1. Изградените инсталациите намаляват финансовата тежест върху община Кресна, която в момента плаща между 4 и 5 хиляди лева на месец за складирането на зеления отпадък в регионалното депо. Важно е да отбележим, че при липса на изградените сепарираща и компостираща инсталации, общинските еко такси ще растат;
2. През следващите години в общините, където подобни съоръжения не са изградени, неминуемо ще предстои сериозно увеличение на такса смет за гражданите. Обратно, реализираният проекта ще позволи на община Кресна да запази настоящите нива на таксата, в това се състои и конкретното предложение на г-н Георгиев, за което разказахме по-горе, а това е сериозно облекчение за семейния бюджет, нали ?
3. Третирането на зелените и биоразградими отпадъци в инсталациите ще позволи производството на компост, който е отличен заместител на използваните сега торове в личните стопанства и големите ферми в общината.
4. Третирането на зелените и биоразградими отпадъци ще позволи да се увеличи с 20 и повече години животът на настоящото депо, което ще облекчи общинския бюджет и ще рефлектира върху бъдещите ставки на местните данъци.

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here