РИОСВ одобри Плана за интегрирано развитие на община Благоевград за периода 2021 – 2027 г. Документът, в който са начертани най- важните проекти за общината ще бъде внесен за гласуване от Общинския съвет на предстоящата в края на месеца сесия. Това стана ясно на брифниг на зам.- кметовете Дамян Качулски и Мария Петрова.

Сред стратегическите проекти са изграждане на екокурорт от висок клас„Картала”, обхващащ съществуващите бази на „Септемврийче”, „Бодрост”, „Картала”, заложената стойност на обекта е 342 270 250 лв. Припомняме, че в общината обмислят тегленето на заем за реализацията.

В плановете е също създаване на нова индустриална зона по Е79 и индустриален парк „Зелен дол” за 880 123 500 лв., изграждане на мултимодален логистичен парк за 24 000 000 лв., на високотехнологична зона за IT 295 375 500 лв., на дигитален информационен хъб за 20 000 000 лв. и регионален иновационен център за подкрепа на предприятията 7 000 000 лв. Също така от общината планират да се вдигне завод за соларни панели 160 000 000 лв., да се обособят термални спа зони 319 478 750 лв. и др.

Списъкът е направен, след като няколко месечни онлайн анкети с граждани, бизнес и неправителствени организации относно идеи за проекти, които да бъдат включени в ПИРО. В допълнение бяха организирани обществено обсъждане и онлайн срещи за проучване на нагласите на заинтересованите страни.

„Всички постъпили градивни предложения са намерили място в Плана за интегрирано развитие на общината. Ежегодно той ще бъде подлаган на оценка и ще го актуализираме всяка година. “, коментира на Дамян Качулски, заместник-кмет по европейско развитие и иновации.

„При одобряването от страна на Европейската комисия на програмите, касаещи новия програмен период, трябва да бъдем готови с нашите проектни идеи и проектни предложения за своевременно кандидатстване, възползвайки се от всяка една отворена процедура. Този план е рамка, в която са поместени потребностите на жителите за развитието на нашия град и същевременно ориентир за кандидатстване и обвързване с различните възможности и източници за финансиране. Ние имаме готовност да приемем всяко едно ваше предложение, да го анализираме и предприемем съответните действия, както за включване в интегрирания план, така и за изготвяне на проектни предложения и за кандидатстване за финансиране“ заяви зам.- кметът по финансите Мария Петрова и апелира за гражданска активност.

В интегрирания план са включени съвместни проектни идеи с други общини, включително София.

Планът за интегрирано развитие, както и презентации към него, могат да бъдат намерени на следния линк: http://www.blgmun.com/calendar312/PIRO_2021_2027.html

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here