Борислав Сандов

Министърът на околната среда Борислав Сандов провери на място какво се случва край Мелнишките пирамиди. Припомняме, че на 29 декември беше установено, че багер е копал в защитената местност.

„РИОСВ – Благоевград започна административно- наказателно производство по реда на Закона за защитените територии за констатираните нарушения в Мелнишките пирамиди. Прокуратурата и полицията също проверяват случая за наличие на данни за извършено престъпление по Наказателния кодекс, а МОСВ ще осъществи правомощията си за извършеното административно нарушение“. Това заяви Сандов, който, освен министър, е и вицепремиер по климатичните политики. Според него неминуеми ще има санкции за фирмата, притежаваща строителната техника, която е заснета на мястото на извършеното нарушение.

„Няма да оставим в България да се унищожава природното наследство, защото това е най-добрата основа за правене на туризъм и ние сме длъжни да го завещаем на следващите поколения“, изтъкна министърът и добави, че Мелнишките пирамиди са уникално място и трябва да го пазим и съхраняваме, а не заради нечии интереси да се унищожава. „Туристите идват в Мелник заради природното и културно богатство, а не защото има изградени паркинги“, отбеляза той. Природна забележителност Мелнишки пирамиди попада и в две защитени зони по НАТУРА 2000 –  „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици, и „Среден Пирин – Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

„Ще продължаваме да следим. За този случай разбрахме от подаден сигнал. Очакваме и други ваши сигнали, за да може да реагираме. Това е нашата работа и ние сме готови да я свършим“, беше категоричен министър Сандов.

Припомняме, че багерът беше захапал защитената територия в обхвата на скат и прилежащото сухо дере. Земята от ската е използвана за засипване и мястото е заравнено. Засегнатата територия е на площ от около 2 дка и се намира непосредствено до църквата „Св. Петка“. В обхвата на засегнатата площ е премахната дървесна растителност, която е конфискувана от ДГС – Сандански.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here