Агенцията за обществените поръчки се зарови в боклука на община Петрич, след страшната въртележка около възлагането на процедурата по сметосъбиране и сметоизвозване. Последно договор за дейността отново е подписал Асен Опренов, договорката е със срок от 8 месеца и на стойност 1 080 000 лв. Опренов, който е собственик на „Енвиронман Тео”, е замесен в 4 поръчки за боклука на община Петрич за година и половина, три от тях с пряка покана до фирмата. Така се стига до контрол от страна на Агенцията за обществените поръчки над последната процедура, стартирала през ноември 2021 г. Фирмата се занимава с боклука на Петрич от 2015 г.

Става въпрос все за сметосъбирането и сметоизвозването на твърдите битови отпадъци в община Петрич, разделена на 4 района. Първият е в рамките на града, в останалите три са разпределение селата в общината. Включени са също така дейностите по метене и миене на улици, тротоари, площади и други обществени територии.

Сагата започва с поръчката от 2020 г. за срок от 5 години и прогнозна стойност 8 900 000 лв. без ДДС. Победител е пак Асен Опренов, но отстраненото обединение „Чистота Петрич 2020” обжалва в Комисията за защита на конкуренцията. Решението се проточва и в крайна сметка Опренов отхвърля поканата през лятото на 2021 г. за подписване на договор. Мотивът е, че за този период е скочила цената на съдовете за смет, други материали и работната заплата и така договорената сума вече не била реална. Затова поръчката е прекратена и се започва с поканите.

В началото на ноември миналата година към фирма „Енвиронман Тео” се отправя покана по откритата процедура за дейността с прогнозна стойност 840 000 лв. без ДДС. Тя е предшествена от покана през декември 2020 г. с прогнозна стойност 500 040 лв. без ДДС, по която „Енвиронман” подписва договор на 18 януари 2021 г. за срок от 6 месеца. През април следва нова процедура с прогнозна стойност 1 000 000 лв. за 8 месеца, която обаче е прекратена, тъй като кандидати няма. Така се минава пак на пряко договаряне.

Преди цялата тази въртележка, „Енвиронман” изпълнява дейностите от 2015 г. по силата на 5- годишен договор на стойност 5 000 000 лв. без ДДС.

От Агенцията за обществените поръчки пишат, че не става ясно кой е извършил дейностите по сметосъбиране между подписването на договорите в последната година и половина. В становището се подчертава, че при всички процедури участник неизменно е фирмата на Опренов. Записано е, че е спорно, че не е възможно провеждането на конкурентна процедура по ЗОП, включително при съкратени срокове.


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here