Собственикът на фирма „Хляб екомек” ЕООД в гърменското село Дебрен, Сабри Комаров е изработил перфектен проект за разширяване на бизнеса си.

Фирмата на Сабри Комаров, новият му проект е за устрояване в село Гърмен на предприятие за месопреработка с кланичен пункт. На база подаденото инвестиционно намерение и проект, кметът на общината – Феим Иса, преди дни издаде заповед с която допуска изработването на комплексен проект за инвестиционната инициатива на Сабри Комаров.

Инвеститорът е заявил, че желае в кратки срокове да извърши необходимото строителство. За целта ще се измени ПУП-а , План за застрояване с отреждане за предприятие за преработка на месо и на кланица. Плътността на застрояване в имота да е до 80%, озеленяването там да е 20%, а височината на сградите да не надхвърля 10 метра. Това са параметрите, за чието спазване ще следи Общинска администрация. Инвеститорът е длъжен да се съобрази с общите правила на ЗУТ и нормативните актове по неговото прилагане.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here