45 вместо договорените 33 бойни машини за армията излязоха от самоковския завод „Самел 90”

45, вместо договорените 33 бронирани автомобила предаде самоковският завод „Самел 90” на Министерство на отбраната. По силата на договор, сключен през декември 2020 г., самоковци трябва да произведат за армията общо 98 машини за три години. Договорът касае доставка на бронирани

машини от 10 различни модификации и оборудването на технически център за следгаранционно обслужване и ремонт на придобитата техника.

Това е първи по рода си проект в МО в последните 30 години, в който Въоръжените сили получават от български производител нова бойна техника и системи за комуникации и управление. За първи път МО има изпълнител, който пое задължение да осигури също така 5 години гаранционен срок на бойната техника, включително и смяна на всички консумативи за автомобилите за този период.

„Предизвикателството пред Самел-90 беше и остава все още много голямо, предвид многото и различни обективни и субективни фактори и проблеми, сложната международна логистика, COVID кризата, необходимостта от изцяло собствено финансиране на проекта.”, коментират от фирмата.

Въпреки това, в края на м. ноември тази година, вместо предвидените 33 броя автомобили за първата година от договора, „Самел-90” са  произвели и предадели вече 45 броя. Амбицията е проектът да бъде приключен с една година предсрочно, въпреки изключително големите затруднения в логистиката и доставката на материали и комплектовки. От завода уточнявате, че някои важни изисквания са с по-добри параметри от заложените в договора.

В „Самел-90” беше проведено и обучение на 94-ма представители на Съвместното Командване на Специалните Операции. Фирмата е поела ангажимент да осигури допълнително обучение на специалистите от СКСО, ако това е необходимо.

„При разработването на всички видове бронирани автомобили „Самел-90” заложи на концепцията за надграждане на бойните и функционални възможности на всеки един вид бойна техника. Целта е в бъдеще потребителят да има възможност да интегрира допълнителни системи и възможности, в зависимост от мисиите които ще се изпълняват от СКСО.

Допълнително интегрираната бронирана платформа би могла да се използва и за нуждите на съединенията на Сухопътни войски, Военно-Морски Сили и Служба „Военна полиция“ и ако е необходимо може да се направят промени в конструкцията и интеграцията в зависимост от специфичните изисквания.

През първата година на изпълнение на договора и в процеса на работа по производството и приемането на отбранителните продукти, специалистите от Съвместното Командване на Специалните Операции, Институт по Отбрана – МО и Дирекция „Политика по Въоръженията“ оказаха изключително професионална подкрепа и съдействие, което е един показателен и отличен пример за съвместната работа на потребителя и производителя. Това от своя страна е първа стъпка от много години за възстановяване на техническото и индустриално сътрудничество на Въоръжените Сили и българската отбранителната индустрия, като ползите от този процес са изключително важни и големи. Наличието на българска индустриална отбранителна база е от полза на цялата икономика на страната и позволява фирмите от бранша да участват и да защитават българския интерес в новите проекти за развитие на Европейската отбранителна наука и индустрия.

Именно това е един от важните фактори, които позволяват на „Самел-90” да получава поръчки за подобни продукти и от клиенти в чужбина.”, споделиха от фирмата.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here