Пет училища в Перник искат освобождаване от такса „Битови отпадъци“, ОбС решава утре

0
1
Председателят на ОбС Перник Димитър Колев подаде оставка

Общинският съвет в Перник ще решава на 16 декември дали да освободи от такса „Битови отпадъци“ за 2022 година петте училища на територията на общината, които са на пряко подчинение на Министерството на образованието и науката.

Община Перник е приела механизъм за ежегодно дофинансиране на делегираните бюджети на общинските училища със средства които покриват разходите им за ТБО. В бюджетите на държавните училища такива средства не са предвидени. Очакваната обща сума, която петте гимназии ще трябва да заплатят е над 93 000 лв. От тях на Професионалната гимназия по техника и енергетика „Христо Ботев“ се падат 43 000 лв., от които 21 000 лв. са за закритата Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин“, чиято сграда не се използва. За Професионалната гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“ налогът е в размер на 9500 лв., на Професионалната гимназия по икономика – 7000 лв., на Техническата професионална гимназия „Мария Кюри“ – 9700 лв., на Професионалната гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“- 24 000 лв.

Таксите са непосилни за учебните заведения и заплащането им рязко ще ощети училищните бюджети, твърдят директорите. Неплащането им пък би довело до прогресивно натрупване на лихви, невъзможност за кандидатстване по проекти, лишаване на колективите от допълнителни заплащания. За тази година петте професионални гимназии са били освободени от такса смет.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here