Община Гоце Делчев прехвърля на общинска фирма сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците. До това се стига, след като бива скъсан договорът с „Астон Сервиз” заради системно неизпълнение на услугата.

Сега с решение на местния парламентът боклукът ще вози общинската фирма „Селскостопански и благоустройствени дейности”. За да пригодят дружеството към новата дейност, съветниците прекроиха правилника за работата, одобриха числеността на екипа и финансовите разчети за идната година на последната си сесия.

За момента дейността се изпълнява по силата на спешно сключен през лятото договор, за да не се прекъсва услугата. Разчетите показали, че ако се проведе обществена поръчка разходът ще излезе 530 000 лв., докато общинската фирма ще свърши работата за 410 953 лв. В пакета от дейности е и събирането и транспортирането на биоразградими отпадъци в размер на 32 758 лв.

Към активите на дружеството ще трябва да се направят и някои покупки. Предвидената стойност за нужните съдовете за 2022 г. ще бъде в размер на 263 280 лв., като разходите за тях ще бъдат осигурени чрез такса „битов отпадък”. Ще е нужна и нова техника за общо 714 254 лв. В това число са нов камион ротопреса за 254 254 лв. без ДДС, друг вариопреса- кантар за 320 000 лв., употребяван камион за 100 000 лв. и утопребяван самосвал за 40 000 лв. Покупките ще се финансират чрез отчисленията за събрания отпадък. Докато се закупи техниката, до април ще се сключи договор за наем за наемане на съдове за 21 600 лв., а за автомобилите 60 000 лв.

По силата на решението на ОбС предметът на дейността на фирмата се разширява с дейност „чистота”, където ще са събиране и транспортиране на смесени, биоразградими и строителни отпадъци. Снегопочистване и опесъчаване и „Селскостопански услуги”- оран предсеитбена, цепене на целина, дискуване, торене. Определени са щатни бройки на заетите в размер на 33,5.

Утвърдени са и цените за услугите и заплатите на заетите. За заплати са предвидени 15 693,75 лв. на заетите с боклука. За 2022 г план- сметката за дейността за сметосъбиране и сметоизвозване е 525 311 лв. А за селскостопански и благоустройствени услуги 468 412 лв.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here