С 9730 лв. е надвишен бюджетът, заделен от община Гоце Делчев за пътуване на медиците от местната болница. Недостигът ще бъде покрит с икономиите от фонда, чрез който община Гоце Делчев плаща издръжката на студенти по медицина, решиха съветниците. От докладната, с която са предложени за гласуване компенсаторните мерки става ясно, че от фонда ще се икономисат 15 430 лв.

В края на февруари са били одобрени харчове от 240 000 лв. за обучението на студенти, а за пътни разходи 26 000 лв. До 31 октомври от парите за фонда са изразходвани 186 490 лв., но пътните са 28 130 лв. за пътни. Разчетите са показали, че за ноември и декември ще са нужни още 38 080 лв. за фонда и 7600 лв. за пътни. Така за цялата година сумите стават съответно 224 570 лв. и 35 730 лв.

Предложението към съветниците беше с остатъка от 15 430 лв. да покрие недостигът на разходите за пътни в размер на 9730 лв. Оставащите 5700 лв. в плюс се да се прехвърлят към средствата, които ОбС отпуска за помощи. Помощите за граждани на общината за тази година са 90 000 лв. От тях 60 000 лв. за подпомагане по решение на комисията по здравеопазване и социално дело, 10 000 лв. за помощи за семейства с репродуктивни проблеми и 20 000 лв., които се отпускат по решение на кмета. До момента са изразходвани 64 300 лв. от сумата.

Програмата за подпомагане на студенти по медицина е в ход от 8 години. Идеята е младите медици да станат част от екипа на болницата в Гоце Делчев, когато завършат. В началото фондът стартира с ресурс от 10 000 лв., за да стигне нивата от над 200 000 лв. в момента. С парите се покриват таксите за специализация и младите лекари се плаща заплата. Срещу това те сключват договор с общината да работят минимум 5 години в болницата в Гоце Делчев. Цифрата на подпомогнатите варира, в последните години се движи около 10.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here